עמותת נגב בר קיימא (ע"ר)

טל: 08-6909204/5

הודעות לעיתונות     חדשות איכות הסביבה בנגב     תעשיה     המגזר הבדואי     כל הקטגוריות
פעילות סביבתית בכסייפה שנת 2010 החלה ועמותת נגב בר קיימא מעמיקה את פעילותה ביישוב הבדואי כסייפה, פעילות אשר החלה בשנת 2007.
להמשך לחץ כאן
ועדת גולדברג חיה ונושמת ועדת גולדברג חיה ונושמת/ בלהה גבעון

האם תושבי ישראל מודעים לכך שבישראל של היום קיימת אוכלוסייה המונה 170,000 איש ואישה, ילדים, זקנים וטף, בנגב שהם פליטים החשים "בלתי רצויים" בארצם?
להמשך לחץ כאן
הישוב  חורה החל בתהליך לקראת הסמכה לקבלת תו התקן הסביבתי היוקרתי ´איזו 14001´ ´נגב בר-קיימא´ ו- ´תרכובות ברום´, מלווים את הישוב חורה בתהליך ההסמכה לקבלת תו התקן הסביבתי היוקרתי ´איזו 14001´
להמשך לחץ כאן
פעילות במגזר הבדואי- סיכום חצי שנתי פעילות במגזר הבדואי - סיכום חצי שנתי
ספטמבר 2008-ינואר 2009
ביישובים :חורה, כסייפה ורהט.
להמשך לחץ כאן
סך הכל 4 כתבות