עמותת נגב בר קיימא (ע"ר)

טל: 08-6909204/5

דף הבית

 

 

העמותה עוסקת בהגברת המודעות הציבורית לנושאי הסביבה, ומניעת הפגיעה במשאבים הטבעיים ,מסייעת לגופים הפועלים בתחומים דומים.

העמותה, שהיא בלתי פוליטית בעליל, הגדירה את תחום פעילותה למרחבי הנגב; עם זאת, בנושאים הכלל ארציים שיש להם השלכה לנגב, היא פועלת גם ברמה הארצית.

במשך שנות קיומה הפכה העמותה, בניהול בלהה גבעון, לגורם מרכזי ומשפיע בנושאי הסביבה בנגב ופועלת ליישום מטרותיה ביחד עם הגורמים המקומיים למעורבות הקהילה בקבלת החלטות בכל תחומי החיים, על ידי הפיכת ישובים לישובים בני קיימא, מובילה מאבקים ציבוריים נגד כוונות לפגיעה בנוף או בסביבה, מקימה פורומים לאחריות סביבתית עם התעשייה לבניית אימון הדדי, ומקיימת קורסים וסדנאות לציבור הרחב בכל מגזרי האוכלוסייה בנגב.

מהות רעיון העמותה

בעקבות ועידת פסגת כדור הארץ שנערכה בריו-דה-ז'נרו בשנת 1992 בחסות האו"ם, גברה המודעות למשבר הסביבתי העולמי, וגובש מסמך עקרונות בשם אג'נדה 21. מסמך זה מהווה בסיס לחזון פתוח בר קיימא במאה ה- 21. החזון בא לגשר על המחלוקות הותיקות – בין המצדדים בשמירת הסביבה ובין הדוחפים לפיתוח כלכלי ולוחמים לרווחה חברתית – ומאפשר פעילות בכל אחד מהתחומים בצורה מאוזנת ומשולבת המובילה למצב המכונה "קיימות". "קיימות" הוא מצב שבו פעילותנו היום, אינה פוגעת ביכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם ורצונותיהם.

בכינוס שהתקיים בשנת 1994 בדנמרק בחסות האו"ם, התגבשה הסכמה רחבה שמימוש חזון אג'נדה 21 צריך להתחיל ברמה המקומית. כתוצאה מכך נולד המושג; Local Agenda 21 (סדר יום מקומי למאה ה- 21), אשר אומץ כתהליך ותכניות פעולה ע"י הרשויות המקומיות מכל רחבי העולם.

התהליך המוצע משלב את התושבים יחד עם הגורמים הנוגעים בפיתוח ויישום מדיניות מקומית המושתת על מעורבות אמיתית של הקהילה בקבלת החלטות בתחומי התכנון, החקיקה, החינוך, החברה, התעסוקה וכל זאת בהתייחס למשאבים הטבעיים והתרבותיים של האזור.

הקהילה מעורבת באמצעות ניסוח כללים והנחיות מחייבות. מעורבות הציבור שכמעט ואין לה כיום ביטוי בהליכי קבלת החלטות, כיום בארץ, מקבלת מקום מרכזי ומשפיעה על כלל מערכות החיים ביניהם מקורות ודרכי תעסוקה, תוך השתלבות בסביבה, תפעל למציאת פתרונות להתמודדות עם בעיית המחסור במים, איכות האוויר, פסולת לסוגיה, תחבורה, חסכון באנרגיה ושימוש באנרגיה סולרית, ניצול התנאים הטבעיים לחסכון באנרגיה, שימור שטחים ציבוריים, נופים פתוחים ועוד.

מודעות הציבורית לנושאי הסביבה, ומניעת הפגיעה במשאבים הטבעיים ,מסייעת לגופים הפועלים בתחומים דומים.