גינון חסכוני

חזרה לאקולוגיה מעשית
גינון חסכוני במים בקיבוץ ניר עוז.בקיבוץ ניר עוז השוכן בנגב המערבי, מתקיים פרויקט גינון ארוך טווח ליצירת "נווה מדבר חסכוני במים".

לטובת גן האקלום והניסוי החסכוני במים, הוקצו 110 דונם משטח הקיבוץ ונבדקת יכולתם של 750 מינים להסתפק במעט מים. מטרת הניסוי היא להשיג סביבת חיים נעימה יחד עם הקטנת כמות האבק באוויר, כל זאת בעלות אחזקה נמוכה.

עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה