עשרת הדיברות לגינון חסכוני במים

חזרה לאקולוגיה מעשית
"עשרת הדברות" לגן אקולוגי חסכוני במים רן פאוקר – גן ניר עוז.

ביצוע משולב של כל 10 הדברות לגן חסכוני במים, והתאמתם לתנאים השוררים בגן חדש כמו בגן קיים, יאפשרו להשיג "נווה-מדבר חסכוני במים".

1. תכנון ועיצוב:
סוף מעשה במחשבה תחילה הוא המפתח לגינון חסכוני במים שיתאים לרצונות, לאקלים ולסביבה, להקצאת המים וליכולת האחזקה.

2. בדיקות קרקע:
ידיעת ההרכב המכני והכימי של הקרקע ועומקה חשובה להחלטה האם יש לשפר, ואם כן כיצד, את כושר חלחול המים וקצבו, את אחיזת המים, את התנאים למערכת שורשים עמוקה ומסועפת, ואת ההזנה והאוורור. ידיעת ההרכב המכני חשובה במיוחד כאשר מוסיפים קרקע "זרה" על הקרקע הקיימת.

3. כללי היסוד להשקיה על-פי צריכת המים של הצמח:
- מתן כמות מדויקת לאתר מדויק.
- על כל צמח לקבל את הכמות הנדרשת על-ידו (אנחנו מעונינים בצמח רענן).
- לוח הפעלה.
- תנאי מקרו-אקלים ומיקרו-אקלים, הזנה ועקות שונות, משפיעים על צריכת המים של הצמחים, יש לבקר את ההשקיה בפועל על-פי "שפת-הגוף של הצמח".

4. מערכת השקיה יעילה:
עליה להיות מתוכננת ומופעלת על-פי כללי היסוד, שבסעיף הקודם, ובהתאם ייבחרו ויתוכננו מפזרי המים (ממטרות, מתזים, טפטפות). יש לאפשר מדידה כמותית מדויקת (גם כאשר משקים על-פי זמן) של הוצאת מים בפועל בהשוואה למתוכנן. רק כך נוכל לבקר תקלות אפשריות בתכנון, בתקינות הצנרת - נזילות, ובעקות לצמחים. יש להתאים את שיעור ההשקיה לסוג הקרקע.

5. איסוף מי-נגר:
יש לתכנן את הטופוגרפיה ולהכין את תשתית הגן לקליטת מרב מי-הנגר בתוך שטח הגן,
נגר מגשמים והשקיה היורדים על משטחים אטומים, מי-מזגנים. במקום שהמים יעיקו על מערכות הניקוז בדרכם להיבלע בים הם יעשירו את מי-התהום, ובדרך לשם יגדילו את רזרבת המים בקרקע לטובת הצמחים. ניתן, כמובן, גם לאגום אותם לבריכה להנאה ולהשקיה בקיץ.


6. שימוש במים שוליים:
במקרים בהם קיימת אפשרות טכנולוגית ובטיחותית רצוי להשקות במים שוליים: מי- קולחים מטוהרים, מים דלוחים (מי-מקלחות, כיורים ומכונות-כביסה), או מים מליחים.זאת לאחר בדיקת השפעת השימוש סוגי מים אלה על הצמחייה,הקרקע ומי-התהום.

7. צמצום שטח המדשאה:
הדשא הוא צרכן המים הגדול ביותר בגן בגלל צריכה גבוהה ליחידת-שטח, והחלק הנרחב שהוא מכסה. רצוי לשאוף לתכנן מדשאה רק לשטחים בהם היא נדרשת לדריכה: ספורט, משחק ובילוי. ביתר שטח הגן נמצא פתרונות אחרים חסכוניים במים, כגון: משטחי מדרך מוצלים (ריצופים, חיפויים), חורשות, שיחים וצמחי כיסוי חסכוניים במים.

8. בחירת צמחים מתאימה:
יש לבחור צמחים חסכני-מים המתאימים לאקלים ולקרקע הגן. העדר התאמה יגרום לרגישות יתר לעקות אקלים, לסביבה מודרנית (זיהום אוויר, פגיעה מכנית מאנשים ורכב), למחסור בהזנה, למחלות ולמזיקים. לצמח הסובל דרושים טיפול מסור ועתיר אחזקה, השקיה מרובה, ותוספת חומרי הזנה.

9. חיפוי-קרקע:
חיפוי קרקע ממתן טמפרטורות קיצוניות (חום/קור) בפני-הקרקע, ולכן מעודד גידול שורשים. כתוצאה מכך קליטת-המים והמינרלים טובה יותר. כמו-כן, יצירת קרום על-פני הקרקע פחותה, לכן חידור המים והגזים טוב יותר, ומכאן פחות נגר-מים וסחף- קרקע. הרווח הוא יותר מים זמינים לצמחים. בנוסף, חיפוי אורגני יעשיר בחומר אורגני את הקרקעות העניות בו.

10. אחזקה מתאימה:
הדברת עשבים רעים, הזנה ברמה מצומצמת, שתילה במרווחים מתאימים למין, וכל טיפול נוסף לשיפור תנאי-גידול הצמח ישפרו את מראהו ללא צורך בתוספת מיותרת של מים. דאגה לתקינות מערכת ההשקיה ותפעולה הנכון. התוצאה: הקפדה על 9 הדברות שלעיל לגן חסכוני במים יפחיתו באופן משמעותי את עלות האחזקה.


אגרונום רן פאוקר
קיבוץ ניר עוז
054-7916602
08-9983602
ranpauker@nir-oz.org.il
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה