רמת חובב

לאחר עשרות שנים של מאבקים ודרישות (שנדרשו על ידי העמותה מאז 2001) לטיפול פרטני של כל מפעל בשפכיו, חייב המשרד להגנת הסביבה את המפעלים בתנאים לרישיונות העסק בשנת 2004, הקמת מתקנים פרטיים לכל מפעל ועמידה בתקנים מחמירים ביותר.
לאחר עשרות שנים של מאבקים ודרישות (שנדרשו על ידי העמותה מאז 2001) לטיפול פרטני של כל מפעל בשפכיו, חייב המשרד להגנת הסביבה את המפעלים בתנאים לרישיונות העסק בשנת 2004, הקמת מתקנים פרטיים לכל מפעל ועמידה בתקנים מחמירים ביותר.
בשנת 2006-2007 לאחר תהליך משפטי שכלל הסכם גישור, החלו מתקנים אלה לעבוד באופן המייתר את ברכות האידוי הכלליות אך מחייב בריכות פרטיות לתוצרי השפכים הסופיים שהוא תמלחות כמעט נקיות מחומרים אורגנים של כל מפעל.

בהמשך להסכם הגישור, המפעלים נדרשים להסדיר את הפליטות לאוויר ולשם כך מוקמים מתקנים לטיפול בפליטות לאוויר ומתבצעות בדיקות פתע בארובות הן על ידי המועצה התעשייתית והן על ידי המשרד להגנת הסביבה, כמו כן נדרשים המפעלים לבדוק ולפעול למניעת הפליטות הבלתי מוקדיות. על כל אלה מפקחת המועצה התעשייתית אשר הפכה לגורם האכיפה הראשוני. המועצה שדרגה את המעבדות, הוסיפה כוח אדם ליחידה הסביבתית ומצטיידת כל העת בציוד מתקדם ביותר לניטור אויר ובכך אנו עדים לשינוי המתחולל ברמת חובב.

העמותה משתתפת בישיבות המועצה, בועדות איכות אויר ובועדות שפכים ומצויה בכל המתרחש ברמת חובב וזאת מלבד הפורום הציבורי שליד המועצה התעשייתית עוד ששה מפעלים ברמת חובב המקיימים פורומים לאחריות סביבתית והם: תרכובות ברום, מכתשים מפעלים כימיים בע"מ, טבע טק, החברה לשירותי איכות הסביבה ואקוסול וכימאגיס.

גולשים שהתעניינו ברמת חובב התעניינו גם ב:

מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה