סביבתית-קהילתית במגזר הבדואי

איכות הסביבה הוא המכנה המשותף האמיתי לקיומנו בנגב. המטרה היא לעורר בקרב האוכלוסייה הבדואית את הרצון והצורך לפעול ולעשות למען עצמם לשיפור תדמיתם ותחושתם ולאפשר להם לחיות בסביבה נאותה המכבדת את כל אזרחיה.
איכות הסביבה הוא המכנה המשותף האמיתי לקיומנו בנגב. המטרה היא לעורר בקרב האוכלוסייה הבדואית את הרצון והצורך לפעול ולעשות למען עצמם לשיפור תדמיתם ותחושתם ולאפשר להם לחיות בסביבה נאותה המכבדת את כל אזרחיה.
הדגש הוא על פעילות משתפת - תוך העצמה וחשיפה לנושאי הסביבה על ידי דיאלוג, הכשרת תושבים, עובדי רשויות, ילדים ובני נוער יחד עם מצוקות כמו נוער בסיכון ונגמלים.

ישובים מקיימים
------------------
הישובים במגזר הבדואי בהם מתחוללים תהליכי שינוי על ציר הזמן:
החל משנת 2007 – חורה, כסיפה, תל שבע – שנת פעילות שנייה ישובים מקיימים.
החל משנת 2008 - רהט

מטרות הפרויקט
------------------
א גיבוש מדיניות מקומית הפועלת משיקולים קהילתיים, כלכליים וסביבתיים ברי ביצוע. מדיניות מושתתת על מעורבות ושיתוף הקהילה בתחומי החינוך, החברה, התכנון והתעסוקה בהתייחס למשאבים הטבעיים והתרבותיים של האזור.
ב. מודעות לנושאי הסביבה כחלק מהפעילות היום יומית, הקניית הנושא במערכת החינוך ובקרב הקהילה.
ג. התמודדות עם הסיכונים והמפגעים הסביבתיים הקיימים בישובים ובסביבותיהם כדי לאפשר אורח חיים בריא וסביבתי.
ד. בניית תכנית אסטרטגית לטווח ארוך עבור הישוב שבה מושם הדגש על שימוש מושכל במשאבים הטבעיים.

פעילות היא רב שנתית – חמש שנים לפחות (הפעילות החלה באמצע שנת 2007 )

מה כוללת הפעילות?
------------------------
א. סקר סביבתי למיפוי הבעיות והנושאים הדורשים טיפול והכנת תכנית עבודה לסילוק וטיפול במפגעים/מזעורם בכל ישוב
ב. גיבוש צוות משולב להכנת תכנית אסטרטגית רב תחומית ל- 5 שנים בכל ישוב -
ג. הנחיית הישובים על ידי המפעלים הלוקחים חלק בתהליך, לקבלת תו תקן לניהול סביבתי איזו 14001- בתכנון
ד. סקר צרכים בבתי הספר לקראת הכנסת הנושא באופן מובנה בתכניות הלימודים
ה. פגישות שוטפות של צוות ההיגוי בהשתתפות ראש הרשות והאחראיים על חינוך, קהילה ותשתיות /שפ"ע
ו. מפגשים עם תושבים הממלאים תפקידים ציבוריים וקהילתיים בעיר או מעוניינים לקחת חלק בתהליך
ז. מפגשים עם כל מנהל בי"ס בנפרד על מנת להתאים את הפעילות לאופי ביה"ס ובחינת מעורבות אפשרית בטיפוח חצרות בתיה"ס ובניית תכניות בית ספריות הכוללות השתלמויות והנחיית סגל ביה"ס.
ח. קורסים לעובדי הרשות ולפעילים קהילתיים
י. פעילות להעצמת נשים בדגש על נושאים סביבתיים
יב. פעילות סביבתית במתנ"סים, כחוגי ילדים, נוער ומבוגרים
יג. הקמת ועדי שכונות פעילים ופעילויות קהילתיות משותפות כגון: ניקוי, טיפוח, גינון קהילתי, מתקני משחקים לילדים וכד´

גולשים שהתעניינו בסביבתית-קהילתית במגזר הבדואי התעניינו גם ב:

ביחד עם התושבים:פרסנו והקמנו מערכת השקיה בשטח: השקיית דשא, עצים וערוגות ונטענו כ-35 עצי פרי בשטח הגינה. כמו כן, הקמנו ועדת איכות סביבה בעיריית קריית מלאכי.

למידע נוסף
עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה