פורומים ציבוריים לאחריות סביבתית בנגב

כיום פועלים בנגב תשעה פורומים בעשרה מפעלים, עמם מתקיים דיאלוג בשקיפות מלאה תוך אחריות סביבתית בין המפעלים והקהילה הסובבת.
כיום פועלים בנגב תשעה פורומים בעשרה מפעלים, עמם מתקיים דיאלוג בשקיפות מלאה תוך אחריות סביבתית בין המפעלים והקהילה הסובבת.
המפעלים הם: תרכובות ברום, מכתשים באר-שבע, מכתשים רמת חובב, טבע טק, החברה לשירותי איכות סביבה ואקוסול, המועצה התעשייתית רמת חובב, מפעלי ים המלח, גני הדס, כמאגיס ברמת חובב. פעילות זו היא היחידה מסוגה בעולם שבה הקהילה יחד עם התעשייה בונים מערכת אמון הדדית ופועלים בשקיפות תוך שיתוף למען הסביבה, דבר המקדם את הטיפול בבעיות איכות הסביבה, ומביא להישגים מרשימים בירידה ברמות הזיהום, בהשקעות בפתרונות טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם, בהדברות ובפתיחות אל הקהילה.

המפגשים עוסקים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה. כל פורום פותח בדוח שוטף אודות התקדמות המפעל בפתרונות סביבתיים בנושאי השפכים, איכות האוויר, מפגעי ריח והשפעות המפעל על סביבותיו. הפורום פועל בשקיפות מלאה, כל שאלה נענית באופן מעמיק וההתייחסות היא רצינית ביותר, הפורום עורך סיורים ופגישות במפעלים על מנת להתרשם ולהכיר את פעילותם, כמו כן מוזמנים ע"י הפורום מומחים בנושאים הקשורים לפעילות המפעל.

במשא ומתן, הצטרפות שלושה פורומים נוספים ביניהם מפעל במפרץ חיפה כדגם, תחנת הכוח בחדרה, מישור רותם. הדיאלוג עם מפעל ים המלח הירדני נמשך.

עד היום התקיימו מעל 200 מפגשי פורומים בהם משתתפים מעל 200 תושבים ועוד כ- 40 נציגי המפעלים, וזאת מלבד מפגשים כלליים בין מנהלי המפעלים וחברי הפורומים המעלים נושאים משותפים.
כל פורום נפגש אחת לחודש וחצי –חודשיים ובשנה אחת מתקיימים בממוצע בין חמשה לששה מפגשים בשנה בכל מפעל.
מודל זה החל בנגב ביזמת עמותת נגב בר- קיימא, יחד עם מפעל תרכובות ברום והתאחדות התעשיינים ביולי 2003, מאוחר יותר הצטרפו שאר המפעלים והמועצה התעשייתית רמת חובב. אנו רואים בפרומים אלה נדבך חשוב לפתרון הבעיות הסביבתיות ובניית אימון הדדי בין התעשייה לקהילה בנגב.

תהליך ההדברות והשקיפות המהווה דרך להתמודדות ציבורית שונה עם בעיות הסביבה, מהווה כר מחקרים מעניין וסטודנטים רבים, מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם, ביניהם לתארים מתקדמים, חוקרים ולומדים את התהליך.

מבט לעתיד
-------------
מאמצים רבים הושקעו ומושקעים על ידי עמותת נגב בר קיימא והתעשייה בנגב, על מנת לבנות מערכת אימון הדדי בין הקהילה לתעשייה. אין ספק שתהליך זה הנו חריג בנוף הישראלי המתלהם. ראויה לציון העמידה המשותפת והאמונה כי רק בהדברות ובשיתוף ניתן לבנות את עתיד הנגב.
על הפורומים להמשיך ולהוביל את הדיאלוג והשקיפות בין התעשייה לקהילה. רק מפעלים בעלי מודעות סביבתית גבוהה הרואים את טובת הסביבה, מסוגלים "להיפתח" כלפי הקהילה בה הם חיים ולנהוג ביושר ובשקיפות.
אין ספק כי זו הדרך שבה התעשייה כולה צריכה לנהוג. אנו גאים להוביל שינוי המהווה אבן דרך ביחסי התעשייה והקהילה, אך לפנינו עוד דרך ארוכה שאליה יש לצרף את הארגונים הסביבתיים האחרים ואת כלל תושבי ישראל אחריות סביבתית ושותפות בחבל הארץ בו אנו חולקים. תקוותו היא שעוד רבים ילכו בעקבותינו.

מתוצאות בדיקות הפתע שנערכו בארובות מפעלים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומתברר כי אף לא חריגה אחת נרשמה בקרב המפעלים המשתתפים בפורומים הציבוריים לאחריות סביבתית.

על פי ביצועי המפעלים המשתתפים בפורומים, מתוצאות ניטור ולפי השקעות הכספיות במתקנים ובתוספת כוח אדם, אנו רואים שיפור גדול מאד בכל קנה מידה.
התכנון הוא להעשיר את חברי הפורומים בסיורים, בהרצאות וסדנאות בנושא.

גולשים שהתעניינו בפורומים ציבוריים לאחריות סביבתית בנגב התעניינו גם ב:

מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
ביחד עם התושבים:פרסנו והקמנו מערכת השקיה בשטח: השקיית דשא, עצים וערוגות ונטענו כ-35 עצי פרי בשטח הגינה. כמו כן, הקמנו ועדת איכות סביבה בעיריית קריית מלאכי.

למידע נוסף
עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה