פעילות בשכונת כובשי אילת

פעילות במועדונית שושנים בסיוע קרן מתן-הדרך שלך לתת.


פעילות במועדונית שושנים בסיוע קרן מתן-הדרך שלך לתת.


בשנתיים האחרונות עמותת נגב בר קיימא תומכת בפרוייקטים בשכונת כובשי אילת בדימונה. בין השאר, סייעה העמותה בטיפוח מועדונית ילדים והכנסת תכנים סביבתיים לפעילות המועדונית וכן בשיפור חזות השכונה.

גולשים שהתעניינו בפעילות בשכונת כובשי אילת התעניינו גם ב:

מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה