חינוך סביבתי במועדונית התקווה בשכונה ג´

עמותת נגב בר קיימא תומכת בפעילות סביבתי במועדונית התקווה שכונה ג´.
עמותת נגב בר קיימא תומכת בפעילות סביבתי במועדונית התקווה שכונה ג´.
במסגרת הפעילות הסביבתית במועדונית, הוקמה פינת טבע לחקר ולימוד תופעות טבעיות, הוקם חוג איכות הסביבה לילדי המועדונית והוקם ריהוט גן מבוץ בחצר המועדונית.

הפעילות התקיימה בשיתוף חברי עמותת מעו"ף הפועלים במועדונית ובתמיכת מפעל מכתשים באר שבע.

העמותה תמשיך ליתמוך בפעילות הסביבתי במועדונית גם בשנים הקרובות במטרה לחזק את הפעילות הסביבתית בשכונה במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות.

גולשים שהתעניינו בחינוך סביבתי במועדונית התקווה בשכונה ג´ התעניינו גם ב:

עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה