עקרונות לישובים בני קיימא בנגב

עקרונות חשובים ללמידה...
עקרונות חשובים ללמידה...
סביבה
--------
שימוש מושכל במשאבי הסביבה: קרקע,מים, אנרגיה
מניעת זיהום: אויר מים פסולת לסוגיה.
שיקום וטיפוח שטחים ציבוריים ושטחים פתוחים בתחום היישוב.
השפעה על האזורים שמחוץ לתחום היישוב.

הרשות המקומית
--------------------
אימוץ תקן סביבתי - ISO 14000
העלאת המודעות בקרב עובדי הרשות
תכנון לטווחים קצר, בינוני וארוך בהתאם לעקרונות פיתוח בר-קיימא
גמישות הרשות כלפי יזמות עסקית.
העדפת מוצרים ידידותיים לסביבה במכרזי הרשות.
תקנון לפיתוח ובניה והטמעתו בתכניות.
עידוד וסיוע ליזמות בנושאי סביבה.

הקהילה
----------
חזון הישוב ואמנה בין התושבים לרשות.
צוותים נושאיים להכנת תכניות פעולה.
סיוע לגופים מקומיים.
השתלמויות ואירועים להעלאת מודעות
שקיפות ויצירת אימון בין הרשות לתושב.
קידום אוכלוסיות ומגזרים שונים ביישוב.
שילוב האוכלוסייה הבדואית שסביבות דימונה בתהליך.

חינוך
------
שילוב איכות הסביבה בתכניותיהם של מוסדות החינוך ביישוב.
הגברת מודעות בקרב העוסקים בחינוך.
פעילות תורמת של מוסדות החינוך לקהילה.
התנהלות סביבתית של מוסדות ציבור ומוסדות החינוך.
טיפוח הסביבה, המורשת והנוף המקומיים.
הקמת מרכז מידע ונגיש בתחומי הסביבה.
חיבור לנושאים נוספים כגון: בריאות, חברה, בטיחות וכד´.

כלכלה
--------
מעורבות ושת"פ עסקים ותעשיה בקהילה ובחינוך.
פורומים ציבוריים עם התעשייה.
יזמות סביבתית.
תמיכה בפעילות סביבתית.
עידוד עסקים ומפעלים לטיפול ושימוש בטכנולוגיות סביבתיות.

קשרים עם גורמי חוץ יישוביים
----------------------------------
השתלבות בפעילות ארצית בתחום.
ערים תאומות.
השתתפות במפגשים ובפורומים.
הצטרפות לארגונים בינ"ל.

גולשים שהתעניינו בעקרונות לישובים בני קיימא בנגב התעניינו גם ב:

ביחד עם התושבים:פרסנו והקמנו מערכת השקיה בשטח: השקיית דשא, עצים וערוגות ונטענו כ-35 עצי פרי בשטח הגינה. כמו כן, הקמנו ועדת איכות סביבה בעיריית קריית מלאכי.

למידע נוסף
מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
בעקבות המצב הביטחוני עמותת נגב בר -קיימא מקיימת פעילות התנדבותית במקלטים
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה