פעילות בגן החקלאות הקדומה

באשל הנשיא, הוקם גן אקולוגי המייצג את סיפורה של החקלאות בנגב לתקופותיה. עבודות התשתית לגן הוקמו בתרומת מפעל מכתשים ומערכת הטפטוף נתרמה ע"י מפעל נטפים.
באשל הנשיא, הוקם גן אקולוגי המייצג את סיפורה של החקלאות בנגב לתקופותיה. עבודות התשתית לגן הוקמו בתרומת מפעל מכתשים ומערכת הטפטוף נתרמה ע"י מפעל נטפים.

את הרעיון לגן, אופיו והאלמנטים התצוגתיים הגתה והקימה עמותת נגב בר- קיימא מכספי תרומת האפוטרופוס הממונה על נכסי המדינה.
הגן מבטא את הבניה בבוץ ע"י מתחם מרכזי, מוצל כגן מקלט לצמחיה טבעית. כמו כן במתחם הגן המשתרע על פני 4 דונם, יש ייצוג לחקלאות הנבטית, לחקלאות העתיקה, לרעיה, לצמחייה שימושית לאדם כצמחי תבלין ומרפא, למטעים מראשית ההתיישבות הנגב בעת החדשה ועוד. בגן נמצאים מוצגים אוטנטיים שנמצאו באתרים ארכיאולוגיים ושמשו להפקת תוצרת חקלאית בימי קדם וכלים חקלאיים ששימשו את ביה"ס החקלאי מאז היווסדו.

אנו מציעים בגן פעילות לכל הגילאים אשר תכלול את הכרת הצמחים, אופן גידולם, התאמתם לסביבה, מאפייניהם והשימושים הנעשים בהם על ידי האדם (כמו צמחי מרפא ותיבול).

גולשים שהתעניינו בפעילות בגן החקלאות הקדומה התעניינו גם ב:

מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
ביחד עם התושבים:פרסנו והקמנו מערכת השקיה בשטח: השקיית דשא, עצים וערוגות ונטענו כ-35 עצי פרי בשטח הגינה. כמו כן, הקמנו ועדת איכות סביבה בעיריית קריית מלאכי.

למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה