קרית גת – בית ספר בן גוריון

בחרנו בבית הספר היסודי הפועל בשכונה, בית ספר בן גוריון, כעוגן קהילתי-סביבתי, לפעילות איכות סביבה בשכונה.
בחרנו בבית הספר היסודי הפועל בשכונה, בית ספר בן גוריון, כעוגן קהילתי-סביבתי, לפעילות איכות סביבה בשכונה.
קיימנו השתלמויות למורות בית הספר בנושאי מיחזור, הפרדת פסולת וקיימות.

רתמנו את אגף שפ"ע לפעילות אינטנסיבית בבית הספר, תוך הצבת מתקני מיחזור חדשים בלובי.

גולשים שהתעניינו בקרית גת – בית ספר בן גוריון התעניינו גם ב:

מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה