קרית גת – שכונת בני ישראל

עמותת נגב בר קיימא עובדת בשיתוף פעולה מלא עם גורמי העירייה: אגף שפע, אגף חינוך, אגף רווחה, מטה עיר ללא אלימות.
עמותת נגב בר קיימא עובדת בשיתוף פעולה מלא עם גורמי העירייה: אגף שפע, אגף חינוך, אגף רווחה, מטה עיר ללא אלימות.
תוצאות המפגש עם עיר ללא אלימות הוליד שיתוף פעולה לפיו הוחלט על רובע בני ישראל (אחת מהשכונות הקשות בעיר) כשכונת פיילוט לטיפול.

הוחלט על המשך עבודה חינוכית בבית הספר בן גוריון, והכנסתו לתהליך של קבלת הסמכה של "בית ספר ירוק".

הוחלט על קיום ימי שיא נוספים לשיפור השכונה, בשיתוף תלמידי בית הספר בן גוריון.

העצמת התושבים
----------------------
בשיתוף פעולה עם מנהלת השכונה ועיר ללא אלימות, נפעל להקמת ועדי בתים ושיתופם בטיפוח ושיפור פני השכונה

הוחלט על ימי פעילות עם אגף שפ"ע לסילוק מפגעים משטח השכונה, וטיפוח שטחים ציבוריים
קיום סדנאות איכות סביבה לתושבים, ובהם: הפרדת פסולת, מחזור, קומפוסט, שטחים פתוחים עירוניים

גולשים שהתעניינו בקרית גת – שכונת בני ישראל התעניינו גם ב:

מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
בעקבות המצב הביטחוני עמותת נגב בר -קיימא מקיימת פעילות התנדבותית במקלטים
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה