פרויקט מפחיתים וממחזרים

פרויקט חינוכי בנושא מיחזור פסולת ב – 22 בתי ספר בבאר- שבע.
פרויקט חינוכי בנושא מיחזור פסולת ב – 22 בתי ספר בבאר- שבע.
תוכנית זו הינה פעילות משותפת של גורמים הרואים בחינוך הסביבתי ערך עליון וכלי למינוף העיר באר שבע בתחום האזרחות הפעילה, שיתוף הציבור כדרך חיים.

התכנית מבטאת גישה חדשנית לפעילות סביבתית בבתי הספר בבאר שבע תוך שילוב הקהילה. בגישה זו, המורים והתלמידים מובילים את התהליך שהוא תחילת הדרך לקיימות.

מטרת על:
------------
כל תלמידי בית הספר יגלו את הצורך בהפחתת פסולת, בשימוש חוזר ובמחזור, עד כמה הדבר קל ובמה הם עוזרים בכל להתמודד עם הפגיעה במשאבי הסביבה.

התלמידים ילמדו על מרכיבי הפסולת, האפשרויות הגלומות בניצולם, יתנסו בהקמת מרכז הפרדה בית ספרי, איסוף ומיון ויתמודדו עם הצורך בשמירה על המשאבים המתכלים וביחס לסביבה הפיזית והאנושית. התלמידים יפעלו בשיתוף הקהילה הסובבת לבית הספר ויובילו את הקהילה לפעולת בתחום ההפחתה, המיון, המחזור והדאגה לסביבה נאותה.

מטרות ויעדים:
-----------------

1. הכרות עם בעיות סביבתיות גלובליות דרך הבעיות הסביבתיות המקומיות.
2. הקניית ידע תוך הדגשת עקרונות הקיימות בהתנהגותו היום יומית של התלמיד והבנת ההדדיות בין יכולתו כיחיד להשפיע על הסביבה.
3. התנסות חווייתית ומגוונת עם חומרים שונים כגון: נייר, זכוכית, פסולת אורגנית, פלסטיק, מתכת ועוד.
4. הכרת חומרים מזיקים לסביבה (בבית ובבית הספר)כגון: סוללות, שאריות חומרי ריסוס והדברה, תרופות, צבעים וכד´.
5. היכרות עם זרמי מחזור שונים הנמצאים בבית הספר- נייר, בקבוקי חוק הפיקדון, סוללות
6. פעילות תורמת ע"י הסברה ושיתוף הקהילה.

מה כוללת התכנית?
-----------------------

1. מפגשי מורים וסדנאות עבודה בכל בית ספר.
2. אתר אינטרנטי פעיל הכולל דפי הסבר והנחיה למורים ולתלמידים ומגוון פעילויות לתלמידים. כל בית ספר להוסיף ולהעשיר את האתר הבית ספרי והכללי על ידי העלאת כל נושא הקשור לפרויקט כמו חומרים חינוכיים, תיעוד והתנסות.
3. פעילויות עם ילדי בתי הספר.
4. הקמת מרכזי הפרדת פסולת.
5. מעקב שוטף והנחיית מורים.
6. פעילות משותפת לביה"ס ולקהילה.
7. טקס סיום עירוני הענקת תעודות לבתי הספר המשתתפים בפרויקט.

גולשים שהתעניינו בפרויקט מפחיתים וממחזרים התעניינו גם ב:

מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
בעקבות המצב הביטחוני עמותת נגב בר -קיימא מקיימת פעילות התנדבותית במקלטים
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה