סכום פעילות 2009-2008

מוגש לאסיפה הכללית ספטמבר 2009
מוגש לאסיפה הכללית ספטמבר 2009
פעילות העמותה
-------------------
1. דימונה בת קיימא

2. פורומים לאחריות סביבתית

3. פעילות במגזר הבדואי

4. פעילות בבאר שבע

5. ועדי איכות סביבה ברשויות

6. אשל הנשיא

7. רמת חובב

8. קורסים לציבור הרחב

9. אות מפעל חיים

10. פרס הנגב לאיכות סביבה

גולשים שהתעניינו בסכום פעילות 2009-2008 התעניינו גם ב:

מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה