הפעילות ברהט

הוקמה ופועלת ועדת היגוי אסטרטגית ברהט שתפקידה לתכנן וליישם תכנית אסטרטגית לקיימות ברהט.


הוקמה ופועלת ועדת היגוי אסטרטגית ברהט שתפקידה לתכנן וליישם תכנית אסטרטגית לקיימות ברהט.


הוקמה ועדת איכות סביבה עירונית.
לקראת סיום, סקר סביבתי למיפוי המפגעים ברהט - לאיתור הבעיות ביישוב על מנת לטפל בהן ולפתור אותן כחלק מהתוכנית האסטרטגית הכוללת. בחלק מהסקר השתתפו סטודנטים מהמגזר הבדואי מהמכללה האקדמית "סמי שמעון".

סכום שנת הפעילות 2009 - 2010
---------------------------------------
הישגי התכנית:
הגברת המודעות הסביבתית-חברתית בקרב עובדי הרשות, התושבים מערכת החינוך וכל הגורמים הקהילתיים והעירוניים הפועלים במועצות.

קידום שינוי תפיסתי בניהול הרשות ומוסדותיה.

מעורבות העמותה בפעילויות מגוונות בתחומי הקהילה והחינוך, תוך הטמעת עקרונות פיתוח בר- קיימא.

מיתוג העמותה כגורם מקצועי מייעץ ושותף בפעילויות בנושאי סביבה, חברה ופיתוח בר-קיימא.

סקר יישובי לאיתור הבעיות הסביבתיות בו אותרו הבעיות הבאות:
---------------------------------------------------------------------------

1. חסרונו של אתר פסולת גושית.

2. עדרי צאן בתוך הישוב לעיתים מתחת לבתי המגורים

3. גופות של בע"ח פזורים בסביבות הישוב, בואדיות ובצידי דרכים.

4. פסולת וגרוטאות בחצרות וברשות הרבים.

5. חוסר טיפוח שטחי הציבור.

6. ונדליזם, השלכת פסולת ביתית וגושית באופן בלתי מבוקר.

7. תחנות דלק וסולר פיראטיות.

8. מפגעים במוסדות חינוך וחוסר טיפוח חצרותיהם.

גולשים שהתעניינו בהפעילות ברהט התעניינו גם ב:

מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה