הפעילות בכסייפה

עמותת נגב בר קיימא מהווה גורם מפעיל, מקצועי, מייעץ ושותף בפעילויות בנושאי סביבה ופיתוח בר- קיימא ברשות המקומית כסייפה .


עמותת נגב בר קיימא מהווה גורם מפעיל, מקצועי, מייעץ ושותף בפעילויות בנושאי סביבה ופיתוח בר- קיימא ברשות המקומית כסייפה .


הוקמה ועדת איכות סביבה.

ייזום וחידוש הקשר עם הרשות לניקוז נחלים לטיפול בנחל העובר בישוב יחד עם גופים נוספים (רשות ניקוז נחל וקק"ל) והפיכתו לפארק תיירותי עבור תושבים ומבקרים.

נערך סקר סביבתי בשיתוף תלמידי חטיבת הביניים אל-פארוק המשתתפים בפרויקט מצוינות אשר עברו סדנה מקיפה בתכנון סקרים סביבתיים.

תלמידי בי"ס אל פארוק והוריהם השתתפו בסדנאות מגוונות בנושאי סביבה וקיימות.

פעילות נוספת בכסייפה
---------------------------
פעילות נוער בלתי פורמאלית- 30 תלמידים מבית ספר אל-פארוק בכסייפה אשר נבחרו בקיץ שעבר כגרעין מוביל בחוג "נוער סביבתי ירוק"- התלמידים השתתפו בפעילויות שבועיות בנושאי סביבה לאורך השנה.

התלמידים ממשיכים את השתתפותם בחוג ומדריכים תלמידים צעירים יותר בנושאים בהם החוג עוסק.

העמותה סייעה לבית הספר היסודי אל-ירמוק בכסייפה ברכישת כלי עבודה וציוד חקלאי לטובת טיפוח הבוסתן שבחצר בית הספר ולשיעורי החקלאות.

הנחיית מורים ותלמידים- מפגשים עם צוות המורים והתלמידים להדרכות והרצאות בנושאים סביבתיים מגוונים .

פעילות בקהילה
-------------------
הקמת וועדי שכונות בכסייפה- בניית ועד פעולה המורכב מתושבי השכונות ובעיקר מבוגרי הקורסים.

קורסים לנשים ולגברים בכסייפה- הסתיים קורס לנשים ולגברים. הקורס כלל 10 מפגשים, השתתפו בו כ-25 משתתפים ובסיומו נערך טקס חלוקת תעודות וסיור סיכום.

סקר יישובי לאיתור הבעיות הסביבתיות בו אותרו הבעיות הבאות:
---------------------------------------------------------------------------

1. חסרונו של אתר פסולת גושית.

2. עדרי צאן בתוך הישוב לעיתים מתחת לבתי המגורים

3. גופות של בע"ח פזורים בסביבות הישוב, בואדיות ובצידי דרכים.

4. פסולת וגרוטאות בחצרות וברשות הרבים.

5. חוסר טיפוח שטחי הציבור.

6. ונדליזם, השלכת פסולת ביתית וגושית באופן בלתי מבוקר.

7. תחנות דלק וסולר פיראטיות.

8. מפגעים במוסדות חינוך וחוסר טיפוח חצרותיהם.

גולשים שהתעניינו בהפעילות בכסייפה התעניינו גם ב:

מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
עמותת נגב בר קיימא והחברה להגנת הטבע הוכרו כנציגי אירגון ארצי בוועדות איכות הסביבה ברשויות במחוז דרום.

למידע נוסף
מטרת הפרויקט: מניעת זיהום אקוויפר ההר (מי השתייה של איזור ב"ש) ע"י שפכי חברון הזורמים בערוץ הנחל.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה