הפעילות בחורה

עמותת נגב בר קיימא מהווה גורם מפעיל, מקצועי, מייעץ ושותף בפעילויות בנושאי
סביבה ופיתוח בר- קיימא ברשות המקומית חורה
עמותת נגב בר קיימא מהווה גורם מפעיל, מקצועי, מייעץ ושותף בפעילויות בנושאי
סביבה ופיתוח בר- קיימא ברשות המקומית חורה
ברשות המקומית
--------------------
פורום תרכובות ברום- השתתפות פעילה ואירוח מפגשים בחורה. השתתפות פעילה של תושבים מהמועצה בדיוני הפורום.

מעורבות הועד המנהל של העמותה בפעילות בישוב.

תהליך להתעדה ISO14001 - תקן לניהול סביבתי במועצה מקומית חורה בהנחיית יאן וולפסון ממפעל תרכובות ברום.

כ- 30 משתתפים בקורס עובדי הרשות באיכות סביבה אל הקורס הוזמנו גם פעילים סביבתיים בשכונות.

פעילות במערכת החינוך בחורה
------------------------------------

הדרכות מורים - מפגשים עם צוות המורים להנחיה שוטפת.

פעילות באיכות סביבה בשלושה בתי ספר ב"שבוע איכות סביבה".

ילדי בית הספר היסודי עטעאונה ערכו סקר סביבתי בשכונה.

חוג סביבה לתלמידי בי"ס יסודי בחורה: החוג כולל 25 תלמידים מבית ספר אל-נור.

חוג נוער - 30 תלמידי בי"ס תיכון.

הפעילות במערכת החינוך כללה השנה את בתי הספר עטעאונה ואל-ואדי-בתי"ס יסודיים ובית ספר תיכון אל נור.

נערך סקר סביבתי בבתי הספר.

סקר יישובי לאיתור הבעיות הסביבתיות בו אותרו הבעיות הבאות:
--------------------------------------------------------------------------

1. חסרונו של אתר פסולת גושית.

2. עדרי צאן בתוך הישוב לעיתים מתחת לבתי המגורים

3. גופות של בע"ח פזורים בסביבות הישוב, בואדיות ובצידי דרכים.

4. פסולת וגרוטאות בחצרות וברשות הרבים.

5. חוסר טיפוח שטחי הציבור.

6. ונדליזם, השלכת פסולת ביתית וגושית באופן בלתי מבוקר.

7. תחנות דלק וסולר פיראטיות.

8. מפגעים במוסדות חינוך וחוסר טיפוח חצרותיהם.

גולשים שהתעניינו בהפעילות בחורה התעניינו גם ב:

מיום הקמתה ערכה וקידמה העמותה עשרות רבות של קורסים, השתלמויות וימי עיון בנושאי איכות הסביבה לתושבים בנגב.
למידע נוסף
מספרים, עובדות ושאלות.
למידע נוסף
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה