סוג המשרה:
מתנדבים

לפורומים לאחריות סביבתית דרושים נציגי ציבור לפגישות חודשיות עם מנהלי מפעלים בנגב.
דרישות: בעלי תחושת שליחות והתעניינות בתחום הסביבה
דוא"ל:sustaing@netvision.net.il
טלפון:086909204
תאריך פרסום:13/07/2010 10:23:03
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה