אות הנגב לאיכות סביבה לשנת 2017

קול קורא להגשת מועמדות לקבלת אות הנגב לאיכות סביבה לשנת 2017

א. תחרות איכות הסביבה בנגב - כללי

1. זו השנה התשיעית  שבה יוענק אות הערכה והוקרה, עבור פעילות מיוחדת ופורצת דרך בתחום איכות הסביבה בנגב.

2 . לצורך בחירת הזוכים, נבחרה וועדה ציבורית, המורכבת מאישים המזוהים עם העשייה הציבורית, האקדמית והסביבתית המהווים את צוות השיפוט.

3. צוות השיפוט בוחר את המועמדים המתאימים לקבלת האות על פי השיקולים הבאים: פעילות ייחודית או פעילות  פורצת דרך לתועלת הציבור בתחום איכות הסביבה בנגב.

4. הודעות למשתתפים על זכייתם ישלחו לא יאוחר מחודש לאחר תום מועד הקול הקורא.

כללי השתתפות

1.1. רשאים להשתתף מתחרים יחידים, בתי ספר, ארגונים, ישובים, חברות, קבוצות,  גופים, מפעלים, כוחות
הביטחון, או חברות בנגב. 

1.2. הגשת המועמדות תיעשה על פי ההנחיות להגשת מועמדות ותקנון ועדת הפרס המופיעים בהמשך ובאתר  עמותת נגב בר- קיימא.  www.negev.org.il

1.3. המועמדות תהיה בגין פרויקט סביבתי המתאפיין בחדשנות, ראשוניות, ייחודיות ואשר יכול לשמש כדגם לפעילות במקומות אחרים,מתקיים  לפחות שנה טרם הגשת המועמדות ושבכוונת המועמד להמשיך ולעסוק בו.

1.4. מועמדים המעוניינים להציג מועמדותם ולהשתתף בתחרות, יוכלו להגיש  את הטפסים עד ה-31.07.17 לכתובות  nron1941@gmail.com או biton.mor@gmail.com

1.5. בכל  שאלה לגבי מילוי הטפסים, ניתן לפנות לקבלת הבהרות לטלפון: 08- 6909204/5   או בדוא"ל: למור מלכה דוא"ל biton.mor@gmail.com

* הגשת טפסי ההרשמה לתחרות - מהווה הסכמה לכל תנאי לתקנון.

להורדת הטפסים לחצו כאן

 

 

פרסום ראשון :24/05/2017 09:08:40
עדכון אחרון :20/11/2017 10:48:59
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה