אות הנגב לאיכות סביבה לשנת 2016

לקבלת אות הנגב לאיכות סביבה לשנת 2016 מ 23 /במאי 2016 עד 31 /ביולי 2016

זו השנה השמינית שבה יוענק פרס הערכה והוקרה, עבור פעילות מיוחדת ופורצת דרך בתחום איכות הסביבה בנגב. לצורך בחירת הזוכים, נבחרה וועדה ציבורית, המורכבת מאישים המזוהים עם העשייה הציבורית, האקדמית והסביבתית המהווים את צוות השיפוט.

צוות השיפוט בוחר את המועמדים המתאימים לקבלת האות על פי השיקולים הבאים: פעילות ייחודית או פעילות פורצת דרך לתועלת הציבור בתחום איכות הסביבה בנגב.

הודעות למשתתפים על זכייתם ישלחו לא יאוחר מחודש לאחר תום מועד הקול הקורא.

תקנון אות הנגב 2016

להורדת טפסי הגשת מועמדות לקבלת אות הנגב לאיכות סביבה לשנת 2016 לחצו כאן


 

פרסום ראשון :30/03/2015 09:22:09
עדכון אחרון :02/08/2016 11:20:20
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה