מועצה תעשיתית רמת חובב בפרט ומועצות תעשיתיות בכלל

לאחרונה עוסקים גורמים שונים בסוגית המועצות התעשיתיות בישראל וזאת בעיקר בשל
ההתלבטות אם להכריז על אזור מפרץ חיפה כמועצה תעשיתית או לספחה לרשות מוניציפלית. בנוסף לכך, ועדת הגבולות לבאר-שבע נדרשת לסוגיית סיפוח רמת חובב לעיר באר-שבע.
כמי שמלווים את רמת חובב מקרוב מאז הקמתה (כ- 20 שנה) למרות שיש לנו ביקורת על דרך תפקודה והתנהלותה של המועצה התעשיתית רמת חובב, לדעתנו תהיה זו טעות היסטורית והיסטרית לשנות את המצב הקיים ואפרט מספר סיבות שבעטיין לדעתנו אין לספח את רמת חובב לבאר שבע ומה הם המלצותינו לעניין מועצות תעשיתיות בכלל.
א. לרשות מקומית- גדולה, בסדר גודל של עיר, סדרי עדיפויות ונושאים רבים ומגוונים לטיפול ואין צורך לפרט את מטלותיה כלפי תושביה. באר שבע מצויה בין שלושת הערים המובילות בגרעון בארץ, לפיכך אין לנו כל ספק שכל מעינייה ומניעיה הם בגביית הארנונה מהמפעלים ללא טיפול מתחייב הדורש השקעות כספיות כבדות.
ב. כיום משקיעה המועצה התעשיתית רמת חובב 80% מתקציבה בנושאי סביבה וכל הנוגעים בדבר הגיעו למסקנה, כי דרך הטיפול המתאימה ביותר, היא טיפול פרטני של כל מפעל בפליטותיו. עד אשר באר שבע תמנה צוות, הנהלה, גורמים מקצועיים וכד', כל ההשגים (ויש הישגים) שהושגו עד כה ירדו לטמיון.

ג. לבאר שבע, כמו לכל רשות מקומית, אמצעים מוגבלים לטיפול אינטנסיבי בנושאי סביבה והראיה, תיפקודם המוטה של רשויות העוסקות בנושאי סביבה כמו איגודי ערים ויחידות סביבתיות עירוניות שאינם מסוגלים לטפל באופן ראוי בבעיות סביבה מקומיות בשל סדרי העדיפות של הרשויות וההשפעה שיש להם על עבודת היחידות הללו. לא פעם מתגלה כי הרשויות לוחצות ומונעות טיפול נכון ואכיפה בשל סיבות לא עיניניות.
ד. כיום מצויים ראשי רשויות תחת צווים אישיים לאחר שהמשרד לאיכות תבע אותם על אי עמידתם בחוקי סביבה, הדבר מוכיח עד כמה הנושא מצוי בראש סדרי העדיפות שלהם.

ה. לאור התנהלותם של רוב הרשויות המקומיות ובעיקר של באר שבע, קיים חשש מבוסס כי מועצה תעשיתית תשמש מקור למינויים פוליטים ולא מקצועיים.
ו. מתוקף היות הרשות המקומית אחראית על מגוון סוגי תעשיה שבתחומה, בלתי
אפשרי יהיה להפריד בתייחסותה לכלל התעשיה בתחום המוניציפלי, ולא ניתן יהיה לפעול באורח שונה בין התעשיה כימית המזהמת לאחרים.

ז. טיפול בבעיות מורכבות כמו פליטות התעשיה הכימית וחומרים רעילים, דורש יציבות המערכת, חוסר יציבות שלטונית אינו מאפשר טיפול ארוך טווח ובחינת פתרונות אמיתיים והרי התרבות השלטונית בישראל היא שבה כל ראש עיר-רשות חדש מבטל את החלטות קודמו (לדוגמא תכניות מיתאר מקומיות).

ח. רשויות מקומיות נוטות להיות "סלחניות" או "לעצום עיניים" לגורמים שונים אם אותם גורמים "מסייעים או תומכים" בפרוייקטים החוסכים כסף לרשות ויש לכך דוגמאות רבות בארץ. אין לנו כל ספק כי גורמים כלכליים יהיו מעוניינים לסייע או לתמוך בפרוייקטים עירוניים תמורת "סלחנות" או "עצימת עיניים" בתחום איכות הסביבה, לא כל שכן שהדבר אמור במפעלים בקנה מידה עולמי המצויים ברמת חובב או במפרץ חיפה.
ט. הנושאים לטיפול ברשות תעשיתית מקומית הם מעטים, לפיכך, איכות סביבה הוא הנושא העיקרי והמשמעותי ביותר ולפיכך מתאפשרת השקעה רבה יותר ומתאפשרת שקיפות רבה יותר.

בכל השנים שעברו נעשו טעויות יחד עם מאמצים אמיתיים לפתור את הבעיות. הדרישות מהמפעלים בארץ ובעולם השתנו, בארץ הנושא הסביבתי בהתפתחות ובתעשייה מורכבת כמו התעשיה הכימית לומדים מטעויות. אין צורך עכשיו להתחיל את כל תהליך הלמידה מחדש על חשבון בריאותם של תושבי הנגב.
המפעלים עלולים לנצל את פרק הזמן הנדרש להעברת הרשויות וכל התהליך יתחיל מחדש, כך כמובן תפגע הפעילות השוטפת.

לאור כל אלה, אנו ממליצים לא להעביר את רמת חובב לתחום באר- שבע ולהקים רשויות תעשיתיות באזורים בהם קיימים ריכוזי אוכלוסיה הדורשים התייחסות מיוחדת כמו תעשיות כימיות או תעשיות מזהמות כמו במפרץ חיפה ובמישור רותם, לדעתנו יש להוסיף למועצה התעשיתית המקומית רמת חובב את רמת בקע, שזו תעשיה בטחונית אך עיסוקיה מאימים על בריאות התושבים ואיש אינו נותן דעתו על כך.
על מנת להפוך את הרשות התעשיתית ליעילה יותר ומשקפת את הציבור, יש להפריד בין הגוף האוכף לבין הגורם המתקין תקנות ולהוסיף נציגי תושבים/ארגוני סביבה מקומיים כחברי מועצה.

על ארגון הגג חיים וסביבה לקבל החלטה ולהציג עמדתו בדיונים בסוגיה זו.
המשרד לאיכות הסביבה תומך במועצות תעשיתיות, בשל סיבות דומות.
פרסום ראשון :01/10/2007 09:47:52
עדכון אחרון :26/08/2009 09:52:07
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה