תערוכת קלינטק 2014

הזמנה לטקס גזירת סרט 2014 תערוכת קלינטק

פרסום ראשון :02/02/2014 13:34:55
עדכון אחרון :02/02/2014 13:35:36
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה