אות הנגב לאיכות הסביבה

קול קורא להגשת מועמדות לקבלת אות הנגב לאיכות הסביבה

תחרות איכות הסביבה בנגב - כללי

1. זו השנה השישית שבה יוענק פרס הערכה והוקרה, עבור פעילות מיוחדת ופורצת דרך בתחום איכות
הסביבה והקיימות בנגב.

2. לצורך בחירת הזוכים, נבחרה ועדה ציבורית, המורכבת מאישים המזוהים עם העשייה הציבורית,
האקדמית והסביבתית המהווים את צוות השיפוט.

3. צוות השיפוט בוחר את המועמדים המתאימים לקבלת האות על פי השיקולים הבאים: פעילות ייחודית
או פעילות פורצת דרך לתועלת הציבור בתחום איכות הסביבה בנגב.

4. הודעות למשתתפים על זכייתם ישלחו לא יאוחר מסוף חודש אפריל 2114

5. טקס הענקת האותות יתקיים במאי 2114 באונ' בן-גוריון בנגב.


כללי השתתפות

1. רשאים להשתתף מתחרים יחידים, ארגונים, ישובים, חברות, קבוצות, גופים, מפעלים, כוחות הביטחון, או חברות בנגב.

2. לאות על מפעל חיים ניתן לשלוח מועמדות על ידי ציון שם המועמד ופירוט פעילותו בנגב על שני עמודים לכל היותר. פרטי חובה: שם הממליצ/ה , מס' טלפון ודוא"ל.

3. הגשת המועמדות תיעשה על פי ההנחיות להגשת מועמדות ותקנון ועדת הפרס המופיעים בהמשך ובאתר עמותת נגב בר-קיימא בכתובת:  
www.negev.org.il

4. המועמדות תהיה בגין פרויקט סביבתי המתאפיין בחדשנות, ראשוניות, ייחודיות ואשר יכול לשמש כדגם לפעילות במקומות אחרים.

5. על הפרויקט להתקיים לפחות שנה טרם הגשת המועמדות ושבכוונת המועמד להמשיך ולעסוק בו.

6. המומלצים ל"מפעל חיים": יש לפרט את פועלם ותרומתם לסביבה לאורך השנים.

7. מועמדים המעוניינים להשתתף בתחרות, יוכלו להגיש את הטפסים המפורטים החל מה 1- בינואר 2114 ועד ה 15- במרץ 2114 , לכתובת 
bilha@negev.org.il

8. בכל שאלה לגבי מילוי הטפסים, ניתן לפנות לקבלת הבהרות לטלפון: 80-508028096 או לדוא"ל 
bilha@negev.org.il

9. הגשת טפסי ההרשמה לתחרות- מהווה הסכמה לכל תנאי התקנון.

להורדת התקנון וטופס ההרשמה להגשת מועמדות עבור אות הנגב לאיכות הסביבה 2014 לחצו כאן

פרסום ראשון :29/12/2013 17:27:27
עדכון אחרון :29/12/2013 17:37:30
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה