הזמנה לאסיפה כללית של עמותת נגב בר קיימא

תושבי הנגב מוזמנים לאסיפה הכללית של עמותת נגב בר- קיימא שתתקיים ביום שלישי
ה- 27 באוגוסט 2013 משעה 19.00בחדר ההרצאות, במשרדי עמותה , רח' דפנה 4, עומר.

הזמנה

תושבי הנגב מוזמנים לאסיפה הכללית של עמותת נגב בר- קיימא שתתקיים ביום שלישי
ה- 27 באוגוסט 2013 משעה 19.00בחדר ההרצאות, במשרדי עמותה , רח' דפנה 4, עומר.

סדר היום
18.30-19.00 – התכנסות
19.00-19.45 – הצגת הדוח הכספי לשנת 2012 ע"י משרד שכטר את מאס ואישורו.
19.45-20.00 –  הצגת הדוח המילולי לשנת 2012 ע"י ועדת ביקורת ואישורו.
20.00-20.30 -  בחירת חברי ועד וחברי ועדת ביקורת ואישור החברים המכהנים
20.30-21.00– סכום 2013 ויעדים ל- 2014

השתתפותכם חיונית

*ניתן להירשם לחברות בעמותה במקום

 

מועמדים לוועד ולועדת הביקורת

שם ושם משפחה ______________________________________
עיסוק______________________________________________

אני מעוניין/ת  להיבחר  (הקף בעיגול)  ועד המנהל /ועדת ביקורת

נא החזר בפקס או במייל או בדואר:
פקס: 08-6469247 מייל bilha@negev.org.il
כתובת: ת.ד. 125, עומר 84965
 

פרסום ראשון :19/08/2013 09:34:08
עדכון אחרון :19/08/2013 09:49:48
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה