סכום פעילות 2011

סכום פעילות עמותת נגב בר קיימא לשנת 2011

פרסום ראשון :04/07/2011 18:10:44
עדכון אחרון :04/07/2011 18:11:44
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה