הזמנה לאסיפה הכללית תשע"א

לחברי עמותת נגב בר קיימא (ע"ר) שלום רב

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית של העמותה, שתתקיימא ביום ראשון ה-26 יוני 2011 החל משעה 18.00 בחדר ההרצאות בעמיתה (בית ספר דפנה לשעבר, דפנה 4, עומר)

סדר היום:
18.00-19.00 - הצגת הדו"ח הכספי המבוקר ע"י רואה החשבון גדעון מאס ואישורו ע"י האסיפה הכללית
19.00-19.30 הצגת הדוח המילולי ע"י ועדת הביקורת ואישורו ע"י האסיפה הכללית
19.30-20.00 סיכום מחצית 2011 לפעילות העמותה
20.00-20.30 בחירת חברי הועד המנהל וועדת הביקורת
20.30-21.00 שונות

פרסום ראשון :23/06/2011 08:54:09
עדכון אחרון :26/06/2011 08:51:43
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה