הוכרזו הזוכים באות הנגב לאיכות סביבה

וועדת השיפוט לפרס אות הנגב לאיכות סביבה הכריזה הבוקר על הזוכים. בין הזוכים: בית חולים סורוקה • בית ספר תיכון מקיף זינמן בדימונה • בית ספר אל פארודס ברהט • בסיס טללים של חיל האוויר • מפעל מכתשים ברמת חובב ועוד.

בלהה גבעון, מנכ"ל עמותת נגב בר קיימא היוזמת את הפרס יחד עם אוניברסיטת בן גוריון: "הזוכים בפרס מייצגים את חוד החנית של הפועלים למען איכות סביבה בנגב".

רשימת הזוכים לשנת 2010

ארגון - בסיס טללים- יחידת נ"מ, חיל האוויר

חיל אוויר בית ספר לנ"מ : על חינוך והטמעת נושא "הגנת הסביבה" בקרב יחידות הנ"מ תוך הימצאותם בשטח. על מקוריות מחשבתית המשמשת דוגמה על ידי הקמת "קרון הגנת הסביבה" שבו חומר הסברה במולטימדיה המגיע לכלל היחידות הפרוסות במרחב דרום ובארץ, על בקיאות, ידע ויכולת הסברה הנעשית על ידי בעלי התפקידים בשטח. בנוסף, ראוי לציין כי בסיס הנ"מ של חי"א הוסמך לתקן לניהול סביבתי, איזו 14001 על ידי מכון התקנים הנכם ראויים לקבלת אות הנגב לאיכות הסביבה על דבקות במטרה, התמדה, חדשנות, הובלת כלל בסיסי חי"א לשימור הסביבה ודוגמא לצ.ה.ל כולו.

מוסד חינוכי- בית ספר תיכון מקיף זינמן בדימונה

בית ספר תיכון מקיף ע"ש זינמן, דימונה על הטמעת ערכי ההגנה על הסביבה בחינוך , בקהילה ובעיר, הן בתחום העיוני והן בתחום המעשי, על חינוך דורות של תלמידים המשלבים את לימודיהם עם עקרונות הקיימות בכל תחומי הלמידה והעשרה תוך התנסות וביצוע והטמעת הנושא והעברתו אל תלמידי שאר בתי הספר היסודיים בדימונה.


מוסד חינוכי – בית ספר יסודי אלפארדוס-רהט.

בית ספר אלפאראדוס - רהט - על פעילותו הבלתי מתפשרת באיכות הסביבה בביה"ס, המהווה דוגמא לטיפוח וניקיון, על ידי פעילות חינוכית המשולבת בתכניות הלימודים, שימוש מושכל במשאבים על ידי מיחזור, פעילות ומעורבות בקהילה על ידי הפצת נושא איכות הסביבה בקרב אוכלוסיות שונות בישוב, פעילויות ניקיון, הסברה ושילוב הורים בשכונה בה מצוי ביה"ס.


מר יוסי גולדשטיין ומר ראובן כהן צדק (קונצי) , מפעל מכתשים , רמת חובב
.

על פיתוח תהליך להתפלת מי קולחין תעשייתיים בדרך חדשנית שעדיין לא קיימת בישראל ובעולם. פיתוח טכנולוגיה מתקדמת ביותר בשפכי התעשייה הכימית כאשר בסוף התהליך מתקבלים מים מותפלים ברמה הגבוהה מאיכות מי שתייה בעלות סבירה, המושבים לשימושים פנימיים במפעל ביניהם השקיית הגינון ומי קירור.
תהליך זה הנו היחידי בארץ ובעולם ומהווה "פריצת דרך" לטיפול בשפכים תעשייתיים המאפשר לתעשייה מסוג זה לפעול ללא חשש מפני פגיעה באיכות הסביבה ואף לחסוך במים ובשטחי בריכות אידוי. על דבקות במטרה, התמדה, חדשנות, שילוב יוצא דופן בין טכנולוגיה ואקולוגיה תוך חשיבה יצירתית בטיפולם במי קולחין תעשייתיים. לזכותו של המפעל יש לציין את התעוזה שבהשקעה הכספית, יחד עם שילוב החשיבה המערכתית, לרתום מספר טכנולוגיות קיימות ולהפכם לטיפול רב- שלבי.
המייחד את פעילותם של השניים הוא השילוב יוצא הדופן בין טכנולוגיה ואקולוגיה, תוך חשיבה יצירתית בטיפול במי קולחין תעשייתיים. על דבקות במטרה, התמדה, וחדשנות, אנו גאים להעניק לכם את אות הנגב לאיכות סביבה.

מוסד ציבורי – בי"ח סורוקה, מר לודוויק אברהם וצוותו.

על פעילות חלוצית לשמירה על הסביבה הכוללת מחזור פסולת רפואית נטרולה וגריסתה; מחזור נייר; מחזור פסולת אלקטרונית;חסכון באנרגיה ומים; אסוף סוללות ותרופות שפג תוקפן; הסברה והדרכת עובדים וחינוך. הפעילות שהחלה כיוזמה אישית והפכה לפעילות כלל ארצית, כאשר קופת חולים הכללית אימצה את הרעיונות גם לבתי חולים אחרים, הביאה לתרומה באיכות הסביבה ולחסכון באלפי שקלים, למערכת הבריאות. על חשיבה יצירתית, התמדה ודבקות במטרה, ועל הובלת תהליכם אלה בכלל המערכת הארצית של קופ"ח ויישומם.

"מפעל חיים" – יוסי זיו

על המהפך שחוללת ברמת חובב מאז קיבלת את תפקיד מנכ"ל המועצה התעשייתית. התהליך בהנהגתך שינה את פניה של המועצה לבלי הכר. בתפקידך כמנכ"ל המועצה במשך חמש עשרה שנה, הפך הנושא הסביבתי לנושא מוביל. היחידה הסביבתית הרחיבה את פעילותה המקצועית מביצוע מעקב מקיף אחר הפעילות היצרנית של המפעלים למניעת זיהום אוויר, קרקע ונחלים דרך הקמת מעבדה אנליטית מקצועית היחידה בארץ לניטור חומרים אורגאניים.

בשנים אלו הפכה היחידה מצוות של מתי מספר לקבוצת עובדים דבקים במטרה ונכונים לכל תרחיש. בעלי התפקידים במפעלי התעשייה והנהלותיהם נדרשו לבקרה מתמשכת וקפדנית דבר שהפך את חייהם ללא קלים במיוחד, אך יושרך, כושר הניהול והמנהיגות, בד בבד עם לחץ מתמיד לרכישת אמצעי ניטור, סייעו להתפתחות תנאים שאפשרו ליחידות המועצה השונות ולמנהליהם, לתפקד ביעילות מרבית.

ממצאי הניטור שהחלו להתפרסם בשקיפות מלאה לציבור מעידים על הישגים מתמשכים ורצופים בשיפור איכות הסביבה במרחב הנגב. המעקב המתמשך אחר התוצאות הסביבתיות של הפעילות היצרנית, נוצר בשל מחויבותך ליצירת תנאים המאפשרים תעשייה פעילה תוך שמירה על איכות הסביבה. גישתך הפתוחה למעורבות ציבורית ולשקיפות יצרה אמון עם הקהילה הסובבת.

עמידתך הבלתי מתפשרת לדרישות בטיחותיות וסביבתיות גבוהות הביאו את רמת חובב להיות אזור התעשייה המנוטר והמטופל ביותר בארץ בתחום הסביבתי ואפשר את ההחלטה בדבר העברת קריית ההדרכה למרחק של 9 ק"מ מרמת חובב בלא חשש.

ראויים לציון

בן דרורי

על לווי וניהול פרויקט שיקום מחצבות במכתש רמון בהיקף של אלפי דונמים, תוך התמודדות עם המערכת האקולוגית המדברית ויצירת תנאים מתאימים, לחידוש ושיקום המערכות הטבעיות ונופו הייחודי של המכתש, אשר נפגעו כתוצאה מפעילות כרייה וחציבה לאורך שנים ובהיקפים גדולים.

על פיתוח שיטות חדשניות בשיקום נופי באזורים צחיחים ששיקומם הטבעי כמעט בלתי אפשרי. מלאכת השיקום מתמודדת עם ההיבטים המדעיים והאסתטיים של הנוף, תוך מחויבות לפרטי הפרטים שבלעדיהם השיקום לא יהיה מוצלח. על נחישות, פריצת דרך ועבודה שקדנית בהיקפים גדולים, יישר כוח.

משק משפחת אפעים - ציון לשבח

על פיתוח וקיום משק ייחודי המשמש כמודל לעקרונות הקיימות עבור מושבי הערבה והארץ. המשק החקלאי שיצרתם הנו רב- ענפי להבדיל מהמשקים המקובלים המתבססים על ענף אחד. הצרכים החקלאיים נמדדים הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הסביבתי של ענפי החי והצומח למיניהם העומדים בתקני החקלאות האורגנית. חסכון באדמות ובכוח אדם, שימוש באנרגיה סולארית, מחזור מים, חימום ממקור אורגני ועוד..

פרסום ראשון :05/05/2011 15:42:55
עדכון אחרון :05/05/2011 16:06:27
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה