פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים לעמותת נגב בר קיימא

בטקס חגיגי שהתקיים השבוע במשכן הכנסת, קיבלה עמותת נגב בר קיימא את הפרס על פעילותה בתחום החינוך הסביבתי בחברה ובקהילה. יושב ראש הכנסת, חה"כ רובי ריבלין: "העמותה תורמת להשבחת איכות החיים והסביבה בנגב".

חבר הנאמנים של קרן פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים, העניקו לעמותת נגב בר קיימא את פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים לשנת התשס"ט-2009, בקטגורית "פעילות בשירות החברה והקהילה לחינוך סביבתי". מנימוקי חברי ועדת הפרס: "על פועלה של העמותה בהגברת המודעות הסביבתית-חברתית והטמעת ערכי הסביבה ופיתוח בר-קימא בקרב הרשויות, מערכת החינוך והגורמים הקהילתיים בנגב".

יושב ראש הכנסת, חה"כ ראובן (רובי) ריבלין העניק לבלהה גבעון, מנכ"ל העמותה את הפרס ואמר: "עמותת נגב בר קיימא נמצאה ראויה על שום שהיא תורמת בפעילותה לחוסנה של הקהילה ופועלת להשבחת איכות החיים בנגב בדגש על טיפוח איכות הסביבה".

בלהה גבעון, מנכ"ל העמותה, התייחסה הבוקר על הזכייה לפרס ואמרה כי הדרך לשינוי סביבתי בנגב עוד ארוכה: " זו הרגשה נעימה לקבל פרס ולדעת כי מוקירים את פעילותך. אין ספק כי הצלחנו להגביר את המודעות הסביבתית באזור ולחולל שינויים רבים יחד עם זאת לעמותה עוד עבודה רבה לשינוי סביבתי בנגב".עמותת נגב בר קיימא הפועלת לעידוד מניעת הפגיעה בסביבה, הפכה מאז הקמתה, לגורם מרכזי בנושא הסביבה בנגב. העמותה פועלת ליישום מטרותיה ביחד עם הגורמים המקומיים למעורבות הקהילה בקבלת החלטות בכל תחומי החיים והסביבה. יו"ר העמותה, בלהה גבעון, זכתה בשנת 2008 "באות מפעל חיים להגנת הסביבה"

קרן פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים הוקמה במטרה לטפח ולעודד שיפור איכות החיים בארץ, ונועדה להמריץ פעילות שתורמת בפועל לתיקון איכות חיינו בארץ. חברי ועדת קרן פרס יו"ר הכנסת כוללת את יושב ראש הכנסת, חה"כ ראובן (רובי) ריבלין, חה"כ אורי אורבך, חה"כ ניצן הורוביץ והשופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר. השנה מבין מאות עמותות וארגונים זכו בפרס עוד 2 עמותת נוספות: עמותת אור להתיישבות בנגב ועמותת אחרי- נוער מוביל שינוי.

פרסום ראשון :30/03/2011 12:11:39
עדכון אחרון :30/03/2011 12:12:37
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה