הסקר הסביבתי הגדול בקריית גת

עיריית קריית גת ועמותת נגב בר קיימא מציגות הסקר הסביבתי הגדול.

בפרויקט משותף של עיריית קריית גת ועמותת נגב בר קיימא החלו השבוע בפרויקט הסקר הסביבתי הגדול. במסגרת הפרויקט, תלמידי בית ספר בן גוריון, יצאו לאתר מפגעים סביבתיים בשכונת הזרע בעיר. בשבוע הקרוב נציגי עמותת נגב בר קיימא יחד עם תלמידי בית הספר ינתחו את ממצאי הסקר ויבנו תכנית עבודה משותפת לשיפור פני השכונה.

עמותת נגב בר קיימא ממשיכה בפעילותה הסביבתית בקריית גת. לאחר טיפול במפגעים הסביבתיים בבית ספר בן גוריון, החלה העמותה בפרויקט קהילתי מיוחד לסילוק המפגעים הסביבתיים בשכונות העיר, כאשר ביה"ס מהוה גורם מוביל לטיפוח השכונה. במסגרת הפרויקט נערך השבוע סקר סביבתי גדול בשכונת הזרע בעיר על ידי ביה"ס ,שבסיומו תוגש לעירייה תכנית עבודה למזעור וסילוק המפגעים.

במסגרת הסקר, העבירו מדריכי עמותת נגב בר קיימא, השתלמות לתלמידים בקריאת תצלומי אוויר, והתמצאות בשטח. כמו כן, למדו הילדים להגדיר "מהי שכונה" ומהם "מפגעים סביבתיים". ההשתתפות בסקר הוציאה את הילדים גם משגרת הילדים וגם משגרת חייהם הרגילה בשכונה, והובילה אותם להתבונן על שכונתם במבט בוחן ויותר ביקורתי.

בשבוע הקרוב, עם סיום ניתוח ממצאי הסקר, יבנו התלמידים תוכנית עבודה משותפת לשיפור פני השכונה, עם עיר ללא אלימות, אגף שפ"ע, מנהלת השכונות ותושבי השכונה.

מנהל הפרויקט מטעם עמותת נגב בר קיימא, תומר כהנא, התייחס לפעילות ואמר כי בית הספר היסודי ממלכתי השכונתי, בן גוריון, משמש כעוגן לביצוע והטמעת תוכנית לשיפור איכות הסביבה ואיכות החיים בשכונה בה הוא נמצא: " באמצעות פרויקט זה, תלמידי בית הספר לומדים תכנים סביבתיים, לומדים להכיר ולהוקיר את הסביבה בה הם חיים ולוקחים חלק פעיל ומעורב בתהליך הסביבתי של השכונה בהם הם חיים .

עמותת נגב בר קיימא פועלת בעיר לבקשת ראש העיר אבירם דהרי ובתמיכה של חברת ויאוליה, כדי להטמיע ולסייע בקידום ערכי איכות הסביבה והקיימות. במהלך החודשים האחרונים, העמותה קיימה מספר פעילויות בבית הספר שמטרתן להעצים ולהכשיר את המורים והתלמידים בנושאי איכות הסביבה והפרדת פסולת ומחזור. לפני כחודש הוכשר שטח של כחצי דונם בחצר בית הספר, ובו נשתל בוסתן עצי פרי. בחודשים הבאים יתקיימו ימי שיא של פעילות לשיפור חזות השכונה ולשיפור איכות חיי התושבים.

פרסום ראשון :30/03/2011 10:33:10
עדכון אחרון :30/03/2011 11:37:44
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה