עבודה ירוקה בבאר- שבע

בנים ובנות עובדי המפעלים באזור משנים את פני באר שבע. עמותת נגב בר קיימא מספקת את הצבע וההנחיה ומזה חודש ימים, בחופשת הקיץ עמלים עשרות בני הנוער שפשטו על העיר וצובעים ומקשטים ומציירים ארונות הסעף מקבלים צבע ובגנים הציבוריים מציירים משחקים על המדרכות.

עמותת נגב בר קיימא מספקת את הצבע וההנחיה ומזה חודש ימים, בחופשת הקיץ עמלים עשרות בני הנוער שפשטו על העיר צובעים, מקשטים ומציירים על ארונות הסעף שמקבלים צבע ובגנים הציבוריים מציירים משחקים על המדרכות.

 

 

 

פרסום ראשון :01/08/2010 09:09:59
עדכון אחרון :01/08/2010 13:06:52
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה