עכשיו גם בירדן:

פורום ציבורי משותף הראשון בעולם הערבי
במפעל ים המלח הירדני

השבוע ביקרו נציגי הפורום הציבורי לאחריות סביבתית שליד מפעלי ים המלח הישראלי, מיסודה של עמותת נגב בר-קיימא, במפעל ים המלח הירדני . מטרת הביקור: הקמת פורום ציבורי משותף לאוכלוסייה הסובבת ולמפעל, בשיתןף פעולה עם הפורום הקיים שליד מפעלי ים המלח הישראלי.

קדמו לביקור שלוש שנים של מגעים, בהם ביקר באזור שלוש פעמים נציג המפעל הירדני ד"ר סמי עמארנה , מנהל אקולוגיה, איכות ובטיחות במפעל הירדני .

מפעל ים המלח הירדני הוא "מפעל ראי" של מפעלי ים המלח הישראלים ומיוצרת בו כ- 1/3 מהכמות המיוצרת אצלנו, למרות ששני מפעלים אלה מתחרים על שווקים דומים, קיים ביניהם מזה שנים רבות, שיתוף פעולה מקצועי נרחב.

מפעל ים המלח הירדני הוא אחד ממפעליה של חברת האשלג הנקראת PHOTASH
ובירדן נקראת POTASH-ARAB יוזמת רעיון הביקור הנה בלהה גבעון השוקדת מזה שבע שנים על הקמת פורומים ציבוריים משותפים לתעשייה ולמפעלי התעשייה על מנת ליצור מערכת יחסים שבה השקיפות, ההדברות והשיתוף יביאו לטיפול טוב יותר ומתאים יותר בנושאי איכות הסביבה.
את הפורום של מפעלי ים המלח הישראלים ייצגו 2 נציגי התושבים מהמושבים נאות הכיכר ועין תמר, הקרובים ביותר למפעלי ים המלח, 2 נציגי עמותת נגב בר- קיימא ו-2 נציגי מפעלי ים המלח שלנו, לכל אלה נוסף נציג מפעל תרכובות ברום המשמש כאקולוג המפעל.

הביקור כלל הצגת נושא הפורומים לאחריות סביבתית, הצגת הפעילות הסביבתית המתבצעת על ידי מפעלי ים המלח, פעילות משותפת לתושבים ולמפעלי ים המלח לשיקום ושימור אזור המלחה שבדרום ים המלח, ביקור במפעל הירדני ובשטחי הבריכות תוך סקירת תהליכי ייצור האשלג והפקתו וכן הצגת ביצועיו הסביבתיים והבטיחותיים של המפעל הירדני. את הסיור קינחה המשלחת בסיור בפטרה וסביבותיה.

לסיכום הביקור הוחלט להקים פורום ציבורי משותף למפעל הירדני ולתושבי הסביבה שבו הוא מצוי בהנחיית פורום ים המלח הישראלי ולהקים מרכז סביבתי - חינוכי שיסייע לפעילות משותפת לשיקום הערכים הטבעיים של אזור דרום ים המלח משני צידי הגבול.

לדברי בלהה גבעון, יוזמת רעיון הפורומים הציבוריים בישראל, "זהו רגע מרגש ביותר לראות כיצד רעיונות שלך, הולכים ומתפשטים גם מעבר לגבולות הגיאוגרפים, אין ספק ששלום עושים קודם כל בין הסביבה והתושבים החיים בה, ראינו כי מאבקים ומלחמות אינם מובילים לשום מקום ואילו שקיפות, הדברות ושיתוף הם הבסיס לעתיד טוב יותר".

פרסום ראשון :02/06/2010 22:48:52
עדכון אחרון :01/08/2010 09:19:32
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה