פעילות סביבתית בכסייפה

שנת 2010 החלה ועמותת נגב בר קיימא מעמיקה את פעילותה ביישוב הבדואי כסייפה, פעילות אשר החלה בשנת 2007.

 

שנת 2010 החלה ועמותת נגב בר קיימא מעמיקה את פעילותה ביישוב הבדואי כסייפה, פעילות אשר החלה בשנת 2007.

ראשית, יעברו כ 30 עובדי מפתח מאגפים שונים ברשות קורס בנושא איכות הסביבה בדגש על פסולת, מזהמים, אנרגיה חלופית ודרכים להטמעת הנושא בתוך הרשות.    

כמו כן, תימשך פעילות הניקיון אשר החלה בשנה שעברה, אז  נגב בר קיימא קיימה מבצע לניקוי פסולת בניין מהיישוב. במשך שבוע שלם בחודש אוגוסט פונו מהיישוב כ 2000 טון פסולת בלא פחות מ 150 סבבים של משאיות לפינוי.

 

בתמונה: פינוי פסולת הבניין מהמרחב הציבורי בכסייפה. 22.8.09

 

 השנה הוחלט כי פעילות הניקיון תתמקד בבתי הספר היסודיים. כל בית ספר יאמץ אתר המשמש את התושבים  בסמוך לו, ינקה ויטפח אותו ויהווה דוגמה ומקור לחיקוי לקהילה. ביה"ס אשר יצטיין בפעילות יזכה בפרס ויקבל מהעמותה כלים ואמצעים להקים גינת ירק בשטחו.

 

פעילות נוספת אשר החלה בשנה שעברה היא טיפוח קבוצת בני נוער בגיל חטיבת הביניים למצוינות ומחויבות סביבתית. במהלך הפעילות למדו בני הנוער על נושא איכות הסביבה ועל זיהוי וטיפול במטרדים ומפגעים סביבתיים. השנה הם יצאו לגני הילדים ביישוב ובעזרת הידע שרכשו יטפלו במפגעים השונים ויטפחו את הגנים בעזרת צביעה, גינון ותיקון ליקויים.

 

 

בתמונה: אדיב, רכז הפרויקט והנערים בטרם צאתם לפעילות ניקיון גני הילדים

פרסום ראשון :05/01/2010 11:08:00
עדכון אחרון :05/01/2010 11:12:10
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה