ועדת גולדברג חיה ונושמת

ועדת גולדברג חיה ונושמת/ בלהה גבעון

האם תושבי ישראל מודעים לכך שבישראל של היום קיימת אוכלוסייה המונה 170,000 איש ואישה, ילדים, זקנים וטף, בנגב שהם פליטים החשים "בלתי רצויים" בארצם?
האם תושבי ישראל מודעים לכך שבישראל של היום קיימת אוכלוסייה המונה 170,000 איש ואישה, ילדים, זקנים וטף, בנגב שהם פליטים החשים "בלתי רצויים" בארצם?
האם מישהו היה מוכן להתחלף עם אותם עשרות אלפים החיים היום במדינת ישראל הדמוקרטית, הליברלית והנאורה אשר שואפת להיות חלק מהעולם המערבי המתועש והמפותח ועושה מאמצים כבירים להצטרף ל- ,OECD החיים ללא מים זורמים, ללא חשמל, ללא בית, ללא שירותי בריאות, רווחה ושירותי סביבה ושהחינוך וההשכלה שהם מקבלים במוסדות החינוך שלהם הם ברמת העולם השלישי?.
מעטים מתושבי ישראל ביקרו אי פעם בישובים המוכרים והבלתי מוכרים של אותה אוכלוסייה והתארחו אצלם. הם רואים אותם רק כאשר הם חולפים בכבישים או בדרכי העפר בג'יפים ומקטרגים על התפשטותם בכל רחבי הנגב.
בשנות החמישים – שישים של המאה הקודמת, הועברו כל הבדואים שחיו בכל רחבי הנגב מאדמותיהם אל המשולש שבין באר- שבע, ערד ודימונה, מעט מהם נותרו באזור רהט של היום וחלק קטן, צמוד לכביש באר שבע צומת הנגב ומאוכלוסייה שמנתה 90,000 שהייתה ערב קום המדינה, נותרו כ- 11.000 תושבים נאמנים למדינה. כיום מונה אוכלוסייה זו כ- 170,000 תושבים והגידול הטבעי שלהם הוא הגבוה בעולם. המדינה אסרה עליהם לבנות באותו "משולש" והפכה אותם לעבריינים,במשך השנים הוקמו ששה ישובים מוכרים ועוד מספר ישובים מצויים בשלבי אישור שונים, אין ספק כי יש להסדיר את עניינם.
 
כיצד אנו מצפים מהם לנהוג? האם עליהם להיות אזרחים נאמנים ומועילים למדינה שאינה מכירה בקיומם ואשר מזמן שכחה את נאמנותם? או בגלל שאינם מפגינים ואינם עוצרים את התנועה בכבישים הראשיים ואינם מקיימים הפגנות בשבתות ובחגים, איש אינו מתייחס אליהם? האם המדינה תאבד אותם לטובת ההסתה של ארגוני הטרור הרצחניים או תדחוף אותם לחיקה של התנועה האסלאמית שחלק מהם כבר שם? או שמישהו יתעורר שם למעלה ויחליט כי יש להחזירם אל הנראות, להתייחס אליהם כשווים, להחיות את הישובים שבהם הם מתגוררים ולעודד אותם לרכוש תעסוקה, השכלה ולחזק את ביטחונם בעצמם ובמדינה כדי להביאם אל המאה העשרים אחת.
ועדת גולדברג, שהיה לי הכבוד להיות בין חבריה, הגישה לממשלה את מסקנותיה וסיכמה את תפקידה בהמלצות לתיקון המעוות. כמובן שהיו למסקנותיה מתנגדים מצד הבדואים אשר ציפו ליותר ומן הצד השני נשמעו קולות אשר טענו כי הועדה הלכה יותר מדי לקראתם , למרות  זאת הוקמה ועדת יישום אשר בחודש ינואר הקרוב, תציג  את מסקנותיה ודרכי יישום המדיניות שטוותה ועדת גולדברג, בפני הממשלה.
אין ספק כי הדבר יעורר מאבק קשה, אך ניתן לגישור.  ויש לעשות זאת  באופן מושכל, כך שהצדדים יבינו כי לפניהם הזדמנות, אולי היחידה לפתור את הבעיה שאיננה מוסיפה כבוד למדינה ואיננה מועילה לאוכלוסייה הבדואית בנגב.
על ממשלת ישראל להכריז מעתה ואילך, על הבדואים בנגב אזרחים שווים ומוכרים ותשקיע בתיקון העיוות שנמשך כבר 60 שנה ואיננו מועיל לאיש.
* בלהה גבעון, מנהלת עמותת נגב בר- קיימא, חברה בועדת גולדברג.
פרסום ראשון :15/12/2009 09:52:28
עדכון אחרון :15/12/2009 09:53:16
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה