פעילות בשכונה א

נגב בר קיימא פועלת בשיתוף עם עיריית באר שבע ומפעל "טבע טק" בשכונה א´

 

במסגרת הפעילות הכוללת לקידום  איכות הסביבה והחיים בעיר באר שבע נבחרה שכונה א' להוות פיילוט עירוני לבניית מודל לשכונה מקיימת. הפרויקט נעשה בשיתוף תושבי השכונה והנהגת ההורים העירונית, עיריית באר שבע לרבות  אגפי החינוך, הקהילה, איכות הסביבה והפיקוח העירוני של הרשות וחברת כיוונים. מפעל  טבע-טק, עמותת נגב בר קיימא והמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. הפרויקט יכלול פעילות חינוכית וחברתית בשכונה, טיפוח וטיפול בתשתיות וקידום תוכנית אסטרטגית בשיתוף התושבים.

שכונה א' שהוקמה בשנות החמישים היא אחת השכונות הותיקות בבאר שבע. בשנים האחרונות סובלת השכונה הותיקה מהתיישנות של תשתיות והזנחה לצד עזיבה של תושבים צעירים ותושבים מבוססים הן למרכז הארץ והן לשכונות חדשות יותר בעיר. על רקע אלו בולט מאוד חסרונן של מסגרות בלתי פורמאליות כגון מתנ"סים ומרכזי פעילות והעשרה בשכונה. מנגד, בשכונה קיים תיכון מצליח, מקיף ח', בו לומדים כ- 1350 תלמידים מחטיבת הביניים והחטיבה העליונה ובשנים האחרונות השתלבו בשכונה סטודנטים רבים שלומדים במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, המכללה הטכנולוגית ואוניברסיטת בן-גוריון. כל אלו מאפשרים למנף את הפעילות בשכונה ולהפוך את השכונה למוקד שבו בני הנוער והסטודנטים לוקחים אחריות ומתחברים אל השכונה ותושביה.

 לחץ כאן לצפייה בפירוט הפעילויות בשכונה

פרסום ראשון :29/11/2009 09:48:02
עדכון אחרון :29/11/2009 11:41:18
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה