1999-2009, עשור לנגב בר- קיימא

במאי 1999 החלה עמותת נגב בר- קיימא את פעילותה, ועתה, עשור להקמתה
למרות כל הקשיים, למרות הדרך השונה בה אנו הולכים הצליחה העמותה בעשור שנותיה
להיות העמותה המשפיעה ביותר בנגב.
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה