קיימות מקומית – עירונית דימונה

העיר השלישית בגודלה בנגב, השיקה בשנת 2005 את פרויקט "דימונה בת קיימא" - הטמעת עקרונות פיתוח בר קיימא בניהול העיר.

המהלך הכולל התאפשר על ידי שילוב של ראש עיר בעל חזון, עמותה מקומית חרוצה ופעלתנית – נגב בר קיימא, וקהילה מעורבת.

כדי להוציא את התוכניות מהכוח אל הפועל, מינה ראש העיר מאיר כהן את מ"מ ראש העיר אלי ברונשטיין כאחראי הפרויקט, הוקמה וועדת היגוי, נערך סקר מצב קיים, ועל פיו הוכנה תוכנית עבודה. כמו כן הוכנה תוכנית מתאר לדימונה על-פי עקרונות הקיימות, שנמצאת בשלבי אישור אחרונים. דגש הושם על טיפוח חזות העיר בהתאמה לתנאי הסביבה, ועל הטמעת ערכי סביבה במערכת החינוך ובקהילה. ועדת איכות סביבה בה חברים נציגי כל הגורמים הפעילים בעיר ביניהם ארגונים וגופים פועלת זו השנה הרביעית וכל החלטותיה מבוצעות. במסגרת התוכנית הוכשרו כ- 450 מתושבי העיר על ידי קורסים והשתלמויות לקבוצות שונות ובהם עובדי עירייה, פעילים בקהילה ובבתי הספר, פעילים אלה מהווים בסיס לפעילות סביבתית בשכונות. העירייה גם זכתה השנה בתקן 1ISO1400 לניהול סביבתי על ידי מכון התקנים, הוקמה שכונה חדשה המשתלבת בסביבה הטבעית, המדברית. כל מערכת החינוך, מגני הילדים ועד כתות יב' משתתפים השנה בתכנית משולבת לאיכות סביבה. נערך קורס בגינון מדברי לנגמלים המשולבים בעבודות הגינון ברשות, מתקיימת פעילות ענפה למניעת נשירת נוער ממערכת החינוך על ידי פעילות סביבתית, חוגי אופניים וכד'.

בין היעדים אליהם חותרת העיר: פריסת מתקנים סולאריים לשימוש באנרגיה נקייה על גגות מבני הציבור בעיר, שימור משאבי מים באמצעות הקמת תאגיד מים משותף ל-5 יישובים בנגב, מתקן לטיהור שפכים המהוה מקור לשימוש חוזר במים להשקיה, גינון מותאם לתנאי המדבר ; הקמת מערך לטיפול בפסולת הכולל מחזור המשולב עם מוקד תעסוקה למוגבלים ונגמלים; הקמת מערך שבילי אופניים בעיר; הטמעת נושא איכות הסביבה במערכת החינוך ותכנון קריית חינוך בדגש סביבתי; פיתוח פארק אקולוגי ובו מתקני משחק נגישים לכל; הקמת יחידה סביבתית.

יש לציין כי תמיכתם של חברת ויאוליה ישראל וויאוליה צרפת, קרן מתן, הדרך שלך לתת, קרן שורש ושותפות 2000 (תכנית יומטוב) מסייעים לביצוע הפרויקט.

פרסום ראשון :30/04/2009 21:34:01
עדכון אחרון :01/05/2009 00:54:19
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה