מי המחוקק?

הדרך הקלה ביותר להגיע לתקשורת היא ליזום חקיקה ולהוביל על ידי חקיקה פרטית חוקים באיכות סביבה, אין צורך לדאוג לתשתית, ליישום החקיקה, לתקנות, לתקציבים ולאכיפה על מנת ליישם

את החקיקה והדוגמא המוכרת ביותר היא חוק הפיקדון שאושר לפני שנוצרה תשתית ליישומו ולכן היה צורך לערוך תיקוני חקיקה (לפחות שלושה). עד היום עדיין לא ברור מה אוספים? מי אוסף והיכן? חוק נוסף (תקנה בפקודת העיריות) הוא הועדה לאיכות סביבה ברשויות המקומיות, שלא ברור מי חבר? מי מאשר את החברים מה מעמדם מי קובע את נציגי הארגונים וכד'. החוק הבעייתי מכולם הוא חוק אויר נקי שאין בו תקנות, אין אכיפה ואין תקציבים ליישומו ומה קורה בינתיים? האם לא נעשה דבר? כיום המפעלים חייבים לעמוד בתנאי רישיונות העסק. לכל מפעל נמסרים תנאים בהתאם לתהליכי הייצור, אין דומה מפעל מזון למפעל כימי וגם בין המפעלים הכימיים יש הבדל בין אלה המייצרים תרופות או חומרים אחרים כמו חומרי דישון או חומרי הדברה וכד'. יש צורך להתאים לכל מפעל את הדרישות והתנאים הנדרשים ממנו וחקיקה ראשית לא יכולה לרדת לפרטים הללו.
בחמש השנים האחרונות פיתחנו בנגב דגם, שבו המפעלים, מלבד חובתם לעמידה בתנאים המושתים עליהם על ידי המשרד להגנת הסביבה, והקמת מנגנון אכיפה, ניטור ומעקב, קבוצות תושבים ביניהם בעלי מקצוע בתחומים הרלוונטיים דנים אחת לחודש וחצי-חודשיים בדרכי הטיפול עם כל מפעל. הפורומים מתנהלים ברוח טובה וללא התלהמות והמידע נמסר בפתיחות ובשקיפות מלאה. כיום מתקיימים 9 פורומים עם 10 מפעלים (כימיים, מהגדולים ביותר בארץ) ועוד 2 מפעלים בנגב ו-2 מחוצה לו, עומדים להצטרף לתהליך. אין ספק שההדברות, השקיפות ובניית אמון ההדדי בין הקהילה הסובבת והמפעל, הם הבסיס להתנהלות סביבתית של המפעלים ועל הרגולאטור שהוא המשרד להגנת הסביבה, להוביל את החקיקה יחד עם הקמת התשתיות הנכונות ליישום החוק ומנגנוני אכיפה. הקהילה המושפעת מהמפעל צריכה להיות מעורבת בתהליך עמידתו של המפעל בתנאים ובחוקים אותם משית המשרד, לארגונים ירוקים אין יכולת ליצור מערכת תומכת לחקיקה אותה הם "מריצים" בכנסת ולכן חוקים רבים שנחקקו ביוזמתם הם "אות מתה" ואין איש אוכף אותם. טוב יותר לו ישקיעו הארגונים הללו את מרצם ליצירת הדברות, שקיפות ואימון בין הקהילה למפעלים מאשר חקיקה שאין בה כל תועלת ואולי היא טובה להתהדר בה באתרי האינטרנט שלהם. או בסטטיסטיקה של פעילותם.

פרסום ראשון :04/04/2009 20:06:10
עדכון אחרון :29/12/2009 08:25:13
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה