פעילות במגזר הבדואי- סיכום חצי שנתי

פעילות במגזר הבדואי - סיכום חצי שנתי
ספטמבר 2008-ינואר 2009
ביישובים :חורה, כסייפה ורהט.
1. ברשויות המקומיות
עמותת נגב בר קיימא לוקחת חלק פעיל כגורם מקצועי מייעץ ושותף בפעילויות בנושאי סביבה ופיתוח בר- קיימא ברשות המקומית. 
הפעילות שהתבצעה:
א.מפגשים שותפים- עם ראש המועצה ,כאשר העמותה מייעצת ומכווינה בנושאי איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא.
ב. מהנדסי המועצות – משתפים ומדווחים בנושאי פיתוח. אנו עובדים על צירופם של חורה וכסייפה ליחידות סביבתיות. הבעיות העיקריות הן: הקמת אתר פסולת גושית, מכלאות צאן, מיפוי מוסדות חינוך, פעילויות סביבתיות והקמת וועדת איכות סביבה.
ג.  פורום תרכובות ברום- השתתפות פעילה ואירוח מספר מפגשים בחורה. השתתפות פעילה של תושבים מהמועצה בדיוני הפורום.  
ד. הזמנת חברי מועצת כסייפה לפורום החדש ברותם ולפורום מפעלי ים המלח.
ה. פרויקט פארק נחל במרכזי היישובים- העמותה ,ביחד עם גופים נוספים (רשות ניקוז נחל וקק"ל) מובילה פרויקט ניקוי, שיפוץ והכשרת הנחלים העוברים במרכז הישובים חורה וכסייפה והפיכתם לפארקי תיירות עבור תושבים ומבקרים.
ו.סיור במסגרת הפורומים
 
פירוט הפעילויות ברמת הרשויות המקומיות-
א. הקמת וועדות איכות סביבה בחורה ובכסייפה.
ב. קורסים: פתיחת קורס שלב א' לעובדי הרשות ברהט, בכסייפה ובחורה בנושא איכות הסביבה.
2. חינוך – בתי ספר וגני ילדים
בתי ספר
המטרה: פיתוח אוכלוסיית תלמידים ומורים המודעת לנושאים סביבתיים וחשה אחריות כלפי הסביבה ובעלת נכונות לפעול על בסיס הידע שרכשה למען הסביבה.
 
הפעילות שבוצעה בחורה ובכסייפה:
א. שבוע איכות סביבה: נבנתה ויושמה תוכנית מקיפה באיכות סביבה אשר הועברה בשני בתי ספר כ"שבוע איכות סביבה" מרוכז- במהלכו של השבוע עברו התלמידים הרצאות, משחקים וסדנאות בנושאים שונים הקשורים לאיכות הסביבה. שבוע איכות הסביבה הועבר בשני בתי ספר יסודיים (בי"ס אבו וואדי בכסייפה ובי"ס אלעטוונה בחורה) וסה"כ לכ-500 תלמידים.
 
ב. סקר סביבתי בשיתוף תלמידי חטיבת הביינים אל-פארוק: תלמידי פרויקט המצוינות שבחטיבת הביניים אל-פארוק בכסייפה ועברו סדנה מקיפה בתכנון סקרים סביבתיים. לאחר מכן, ערכו התלמידים, בהנחייתו של עובד עמותת נגב בר קיימא- בוגר תואר שני בתכנון, סקר סביבתי באזור בית הספר שלאחריו עיבדו ביחד את התוצאות והסיקו מסקנות. בפעילות לקחו חלק כ-140 תלמידים מכיתות ח'-י' ובשבועות הקרובים יעברו תלמידים נוספים מבית הספר (שאינם שייכים לתוכנית המצוינות) את הפעילות.
 
ג. פעילות נוער בלתי פורמאלית- 30 תלמידים מבית ספר אל-פארוק בכסייפה נבחרו בשנה שעברה כגרעין מוביל בחוג "נוער סביבתי ירוק"- התלמידים עברו פעילויות שבועיות בנושאי סביבה ושבוע קייטנה מרוכז במהלך חודש אוגוסט.
כל התלמידים ממשיכים את השתתפותם בחוג ובעתיד אף יתחילו להדריך בעצמם תלמידים צעירים יותר בנושאים בהם החוג עוסק.
פעילות עם חוג הנוער הסביבתי-בי"ס אל-פארוג.
ד. טיפוח וגינון חצרות בתי הספר והמתנ"ס- נערך סיור ראשוני לבדיקת והערכת מצב הגינון בבתי הספר והוזמנו שתילים ממשתלת קק"ל לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע.
פעילות טיפוח וגינון חצרות בתי הספר
ה. הדרכות מורים- מפגשים עם צוות המורים להדרכות.
השתלמות מורים בבי"ס אבו-וואדי בכסייפה.
 
בתכנון להמשך:
א. פתיחת חוג נוער נוסף בבית ספר תיכון אל-נור בחורה.
ב. השתלמויות למורים בבתי הספר אל-ירמוק ועטוואנה בחורה ובבי"ס אבו-וואדי בכסייפה-  נערכו הרצאות פתיחה, והרצאות נוספות משובצות למהלך השבועות הקרובים.
ג. המשך פעילות טיפוח בחצרות בתי"ס וגני ילדים .
ד. נקבע תאריך להעברת "שבוע איכות סביבה" לבית ספר נוסף, בית הספר היסודי "אל-ירמוק" בחורה.
  
3. פעילות בקרב הקהילה
מטרה: הגברת המודעות הסביבתית-חברתית בקרב התושבים והגורמים הקהילתיים הפועלים בעיר, תוך הטמעת עקרונות פיתוח בר- קיימא: מעורבות הקהילה ושיתופה בפעילות הסביבתית, והפיכת השכונות לשכונות שבהן מושם הדגש על איכות הסביבה.
 
הפעילות שהתבצעה
א.מבצע ניקיון בחורה- ביוזמת וועד 8 שכונות ובראשם פאהד אלעסיבי-ראש הועד השכונתי, ביחד עם המועצה המקומית יצאו לפעילות כ-200 תושבים בימים שישי ושבת שלפני חג הקורבן ,ניקו את השטחים הציבוריים ופינו פסולת . העמותה מימנה רכב טאטוא , טרקטור ומטאטאים לתושבים.
מבצע ניקיון בחורה לפני חג הקורבן על ידי וועדי השכונות.
              
ב. קורסים לנשים ולגברים בכסייפה- הסתיים קורס שלב א' לנשים ולגברים. הקורס כלל 10 מפגשים, השתתפו בו כ-25 משתתפים ובסיומו נערך טקס חלוקת תעודות וסיור סיכום.
נפתח קורס שלב ב' הכולל 12 מפגשים העוסקים בנושאים מתקדמים באיכות סביבה.
כל הקורסים הם בשיתוף עם המתנ"ס המקומי.
סיום קורס נשים שלב א' בכסייפה.
 
 
ג. סיוע וטיפוח הגינון , כולל גינת תבלינים- הוגשה תוכנית למשתלת קק"ל, השתילים יגיעו בשבועות הקודמים ויישתלו בעזרתם של פעילי הקורסים.
 
ד. וועדי שכונות בכסייפה- בניית ועד פעולה המורכב מתושבי השכונות ובעיקר מבוגרי הקורסים.
התקיימו 3 פגישות שמטרתן הצגת הרציונל של הוועד, תיאום ציפיות ובניית תוכנית עבודה.
 
בתכנון להמשך
א.     איזו 14001, תקן לניהול סביבתי- הובלת הרשויות הבדואיות לקבלת התקן באמצעות הנחייה הדרכה והעברת השתלמויות וקורסים לעובדים.
ב.     קידום נושא המיחזור- הקמת מרכזי מיחזור בשכונות ובמוסדות החינוך.
ג.      העלאת מודעות התושבים- באמצעות פרסום, מבצעי ניקיון נוספים ופעילות עם וועדי בתי הספר.
ד.     שיפור וטיפוח פני הישוב- על ידי גינון ושתילה של צמחים המותאמים לתנאי מדבר.
                             
 
הישגי התכנית:
א.     הגברת המודעות הסביבתית-חברתית בקרב עובדי הרשות, התושבים מערכת החינוך וכל הגורמים הקהילתיים והעירוניים הפועלים במועצות.
ב.     מעורבות העמותה בפעילויות מגוונות בתחומי הקהילה והחינוך, תוך הטמעת עקרונות פיתוח בר- קיימא.
ג.      פניה לעמותה לקחת חלק כגורם מקצועי מייעץ ושותף בפעילויות בנושאי סביבה, חברה ופיתוח בר- קיימא.
ד.     קידום שינוי תפיסתי בניהול הרשות ומוסדותיה.
פרסום ראשון :10/03/2009 10:31:15
עדכון אחרון :26/08/2009 09:59:56
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה