הזוכים בפרס הנגב לאיכות סביבה 2008

מתוך כלל המועמדים נבחרו ארבעה זוכים שהם:

נימוקי צוות השופטים לבחירת ארבעת הזוכים הם:
בקטגוריית "רשויות" – נבחרה העיר דימונה - כדגם לשינוי סביבתי אותו עוברת העיר במטרה להביא לפיתוח מאוזן בניהול העירוני תוך מזעור הפגיעה במשאבים הטבעיים למען ההווה  והדורות הבאים. הפעילות כוללת את כלל המערך העירוני מתשתיות, תכנון, חינוך  וקהילה , דרך ניהול סביבתי (דימונה התבשרה בימים אלה על קבלת תו התקן הבינ"ל לנהול סביבתי - ISO 14001).
בקטגוריית "קבוצה" – בסיס חיל האויר בחצרים קבוצת חיילים וקצינים אשר שינו התייחסות של גף בבסיס חיל האוויר בחצרים לנושאי הסביבה, על ידי קביעת נהלים ויישומם תוך התנדבות ודוגמא אישית.
 בקטגוריית "מפעל חיים" – רן פאוקר, גן ירוק, קיבוץ ניר עוז. משנת 1962 מוביל רן פאוקר את הנוי בקיבוץ כגן אקולוגי, חסכוני במים, חסכוני בהוצאות ויחד עם זאת ירוק ומשרת את רווחת תושבי הקיבוץ, בעיקר כיום, כאשר משבר המים בעיצומו, הגן בניר עוז מהוה דוגמא ומקור לחיקוי לגן ירוק אך חסכוני במים.
 
 בקטגוריית "מוסד חינוכי"- בי"ס רמות בבאר שבע , על היות ביה"ס דגם לשינוי סביבתי, על הובלת דרך ביחסם של תלמידי ביה"ס אל הסביבה ומעורבות קהילתית של תלמידי ביה"ס.
פרסום ראשון :20/11/2008 22:03:24
עדכון אחרון :15/09/2009 10:41:26
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה