מה בין בחירות ואיכות הסביבה ?
כמו תמיד, לפני בחירות לרשויות המקומיות או לכנסת מתעורר הפולמוס בקרב אנשי הסביבה האם "לרוץ" כמפלגה ברמה המקומית או הארצית, או להישאר בחוץ ולהשפיע.

מאז שנות השמונים, מדי בחירות, אנשי הסביבה היו פונים למועמדים על מנת שיוסיפו למצעיהם את הנושאים הסביבתיים, ברוב הישובים וברוב המפלגות הדבר נעשה, אך לאחר שנבחר מי שנבחר, כמו שאיש לא  קרא שוב את מצעו, גם הנבחרים לא התייחסו להבטחות שהבטיחו ערב הבחירות. גם עתה מקיימים הארגונים הסביבתיים פעילות זו, כאילו כלום לא קרה.

מדי ערב בחירות, עולה השאלה האם אנחנו כאנשי סביבה, צריכים לפעול כמפלגה או כגורם חיצוני. כמו בכל דבר,  שני צדדים למטבע.
אין ספק כי ישנם כאלה שהפוליטיקה ובעיקר מנעמי השלטון מושכים אותם. אך מפלגה ירוקה אצלנו, תהיה כמו אחת המפלגות הקיקיוניות הקמות מדי בחירות לפרק זמן של קדנציה אחת או במקרה הטוב- שתי קדנציות ונעלמות. הנושא הסביבתי, אסור שיהיה נושא צר שמפלגה אחת תעסוק בו. זהו נושא חוצה מפלגות והוא צריך להיות חלק מפעילותה של כל מפלגה ומפלגה.
מפלגות ירוקות יכולות להתקיים במדינות שאין בהן בעיות קיומיות - ביטחוניות. אצלנו כל מפלגה חייבת לעסוק בכל הנושאים העולים לסדר היום והקוטביות הפוליטית יכולה לגרום להתעלמות של חלק גדול מהכנסת או מהממשלה מהנושא החשוב הזה, לכן אין מקום למפלגה סביבתית בכנסת.
ברשויות המקומיות, זה סיפור אחר. יש צורך במועמדים הנושאים את המסר הסביבתי שישפיעו דרך חברותם במועצת הרשות על התנהלותה הסביבתית של הרשות, אך מפלגות או קבוצות סביבתיות ברשויות המקומיות, אל להן להשתייך למפלגה כלל ארצית, אלא לצמוח מתוך המקום, מקרב הפעילים הסביבתיים המכירים ומעורבים במרקם היישובי ומעורבים  בבעיות הסביבתיות של היישוב.

לתגובה על הכתבה או בכלל לחצו כאן

                                                                     שלכם, בלהה

פרסום ראשון :17/07/2008 00:27:25
עדכון אחרון :29/12/2009 08:15:42
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה