הארגונים הירוקים נגד תעלת הימים

ברכות על הצטרפות הארגונים הירוקים
אנו מקדמים בברכה את הצטרפות הארגונים הירוקים למאבק נגד תעלת הימים, ים סוף-ים המלח.(מוטב מאוחר מאשר אף פעם)
נגב בר קיימא, מקיימת מאבק רצוף נגד תעלת הימים, עוד משנת 2002 טרם הציג את הנושא, מר שמעון פרס, טרם היותו נשיא מדינת ישראל, בועידת יוהנסבורג.
במאי 2003- קבלה ממשלת ישראל החלטה על הכנת מסמך מדיניות לבדיקת מצב ים המלח, המסמך היה אמור לכלול שלושה חלקים: חלק ראשון המתאר את המצב כיום, חלק שני: פירוט החלופות וחלק שלישי: המלצות לפעילות. בשנת 2005, הוגש לממשלה מסמך א' בלבד המפרט את המצב הנוכחי!
 מעולם לא נעשתה כל עבודה לבחינת חלופות ולא הוכנו המלצות!!!.
 הבנק העולמי, המוביל את התהליך, בפנייתו לגורמי בדיקת הנושא, לא כלל בחינת חלופות אלא מתייחס אך ורק לחלופת ים סוף  - ים המלח.
 גורמים בעלי אינטרסים כלכליים מובהקים מגלים עניין רב בפרויקט וקושרים אליו פרויקטים מגלומנים מכל מין וסוג אפשרי, מנסים להשפיע על קבלת ההחלטות בכל הרמות, בעוד שכל מטרתו של הפרויקט היא לספק מים מותפלים לירדן, כאשר תוואי התעלה יעבור אך ורק בתחום ממלכת ירדן.
עמותת נגב בר- קיימא קוראת לממשלת ישראל לא ללכת שולל אחר הקריאות והבטחות הכלכליות, כל עוד לא נבחנו חלופות.
על פי מחקר שיזמה עמותת נגב בר- קיימא, אותו הכין מוסד שמואל נאמן,הטכניון חיפה, עלה כי קיימים סימני שאלה רבים סביב ההשפעות הסביבתיות על ים סוף, הערבה וים המלח, להם תגרום התעלה ואף מציע חלופה צפונית. אין ספק כי יש לבחון את כל החלופות לעומקן, לפני שיהיה מאוחר מדי.
 
פרסום ראשון :20/06/2008 20:15:01
עדכון אחרון :14/07/2008 14:16:28
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה