אמנת "באר-שבע עיר מקיימת" - יוצאת לדרך

באר שבע מצטרפת לערים בעולם המובילות תהליכי איכות סביבה:
בדיון בנוכחות ראש העירייה, בכיריה, ונציגי עמותת נגב בר-קיימא הוחלט על קידום האמנה, בה מתחייבת באר שבע להיות עיר המיישמת בהתנהלותה עקרונות של איכות סביבה

בעוד שבועות מספר תיחתם בטקס רשמי "אמנת באר-שבע עיר מקיימת". כך הוחלט בישיבה מיוחדת שהתקיימה בלשכתו של ראש העיר, מר יעקב טרנר, ובהשתתפות סגניו גב' סימה נבון, מר רוביק דנילוביץ ' ומר עופר כרדי, מנכ"לית העירייה גב' אבישג אבטובי, עוזר ראש העיר מר קובי נודלמן והאחראי על תחום איכות הסביבה בעירייה מר איציק הלמן, וכן נציגי עמותת נגב בר-קיימא בראשותה של בלהה גבעון.

בשבועות האחרונים גיבשו נציגי העמותה והעירייה את עיקרי עקרונות האמנה, שבמסגרתה מקבלת על עצמה העיר באר שבע לפעול לאימוץ ערכי הקיימות לפיתוח מאוזן והתנהלות בת-קיימא. בין סעיפי האמנה: לפעול על פי החלטות שהתקבלו בועידות פסגת כדור הארץ הבינלאומיות, ובמיוחד השאיפה לקיימות, כפי שנוסחה במסגרת "אג'נדה 21" בוועידת ריו דה ז'נרו. רשויות העיר והעירייה יתנהלו על פי עקרונות של חלוקה צודקת, שוויונית ונגישה לכל, של כלל המשאבים והשירותים העירוניים. יינקטו צעדים להגברת השקיפות וההידברות בין רשויות העיר והציבור, גיבוש מדיניות מקומית המתייחסת למשאבים הטבעיים, ההיסטוריים והתרבותיים של באר שבע וסביבתה, תוך התמודדות עם סיכונים ומפגעים סביבתיים. תופעל תכנית חינוכית להטמעת ערכים סביבתיים בקרב ילדים ובני נוער בעיר, יגובש תקנון סביבתי לפיתוח ובנייה, אשר יחייב את כל הגורמים העוסקים בתחום זה בבאר שבע וסביבתה, אזורים, שכונות ו/או מבנים בעלי ערך סביבתי או היסטורי ייחודי יוגדרו כמקומות המיועדים לשימור/טיול /בילוי או פנאי בלבד, יחוברו ויופעלו חוקים ותקנונים מיוחדים ויוקצו משאבים לשיפור התחבורה הציבורית, מחזור ותקינות מערכות הובלת המים, יינקטו פעולות המעודדות שימוש מושכל בסביבה, כגון שבילי אופניים ומסלולי הליכה רגלית, ועוד.

באותו מעמד הוחלט על הקמת ועדת היגוי אשר תוביל את יישום עקרונות האמנה בהתנהלותה היומיומית של העירייה. הוועדה תורכב מנושאי תפקידים בכירים בעירייה וכן מנציגי עמותת נגב בר-קיימא. הרכב הוועדה יפורסם בימים הקרובים.

במהלך הישיבה סקרו סגנית ראש העיר הממונה על תחום איכות הסביבה, גב' סימה נבון ומר איציק הלמן מיזמים שונים המתקיימים בימים אלה בעיר בנושא איכות הסביבה, ובמיוחד בתחום המחזור. השניים דיווחו לנוכחים כי כיום מוצבים ברחבי העיר מיכלים המאפשרים למעשה מחזור של מרבית חומרי הפסולת הביתית, בדומה לערים המערביות המובילות בעולם.

ראש עיריית באר שבע, מר יעקב טרנר, אמר כי בתקופה האחרונה מתרחשת בעיר באר שבע תנופה מרשימה בכל הקשור לאיכות הסביבה. "אנו מאמינים שהנושא רק ילך ויתרחב ובקרוב יוכל לראות כל תושב בעיר את הצעדים העצומים שעוברת העיר בתחום, אשר ימקמו אותה בשורה הראשונה בין הערים המובילות את התחום בארץ. אני מברך על ההחלטה לחתום על האמנה. אני חושב שזהו צעד חשוב, אולם חשוב גם לבצע, ולדאוג שדברים ייושמו בשטח הלכה למעשה", אמר מר טרנר. מר טרנר ציין כי באר שבע הצטרפה גם ליוזמה של 15 "ערים בריאות" בארץ, אשר התחייבו לדאוג לניקיון האוויר והמים בתחומן. "אין ספק שבתחום איכות הסביבה עלינו על דרך המלך, ובדרך זה אנו נוליך שינוי שיבטיח חיים טובים יותר לדורות העתיד", סיכם מר טרנר.

מנהלת עמותת נגב בר-קיימא, בלהה גבעון, אמרה כי במשך השנים הרבות בהן היא מובילה תהליכים של איכות סביבה באזור, לא תמיד היא ראתה את הדברים עין בעין עם עיריית באר שבע, ובעבר אף היו ויכוחים גלויים בין הגופים בנושאים שונים. "אולם", ציינה בלהה גבעון, "התרשמתי מאוד מהנכונות והרצון הרב של ראש העיר והנהלת העיר להציב את העיר על מפת איכות הסביבה ולהבטיח לתושביה איכות חיים טובה יותר. אני שמחה להיווכח שהם משקיעים ככל יכולתם מזמנם ומשאביהם לתחום איכות הסביבה ואני מאמינה כי בכוחות משותפים יתרחש פה שינוי משמעותי, אשר ממנו ירוויחו בסופו של דבר כל הצדדים, אולם בראש ובראשונה תושבי העיר".

מטעם עמותת נגב גר-קיימא השתתפו בישיבה:מנהל כפר הנוער אשל הנשיא מר זאב מילר, יקירת באר שבע ואשת החינוך הוותיקה גב' אורה לוין, האדריכל מר מתי קונס, דוברת העמותה שירה חן-צחור, ורכזת סביבה-קהילה רונית איבגי.

בקרוב יפורסם מועד הטקס הרשמי לחתימה על האמנה.

דוברת : שירה חן (צחור)

פרסום ראשון :16/03/2008 13:45:45
עדכון אחרון :17/03/2008 21:23:03
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה