האם פורום בירדן?

ביקור נוסף של דר´ עמארנה, בכיר במפעל האשלג הירדני בעמותה ובמפעלי ים המלח על מנת ללמוד מקרוב על התנהלות הפורומים לאחריות סביבתית עם התעשייה.

זהו ביקורו השני של דר' עמארנה שביקר בנובמבר והשתתף בפורום ציבורי שנערך בנאות הככר, גם הפעם השתתף דר' עמארנה בפורום ציבורי והתרשם מתהליך השקיפות והאמון שנרקם בים התושבים למפעלי ים המלח.

בביקורו הנוכחי שהתקיים בשבוע של ה- 2-6 במרץ, סייר ולמד דר' עמארנה על המיזמים המשותפים של הפורומים לאחריות סביבתית בתעשייה עם הקהילה ונפגש עם ראש מועצת חורה ועם מר אבי בנטל ומר פייסל אלעטאונה מתרכובות ברום. כמו כן ערך האורח סיור ברהט והתארח אצל מר פייסל אלהוזייל, ס/ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך בעיריה.

דר' עמארנה הנושא בשליחות מפעלו, בטא את התרשמותו מהתהליך  וסיפר כי מנהליו הבכירים המגלים התעניינות בנושא ובכוונתם ליזום פורום דומה בירדן בקרב האוכלוסייה המושפעת מהמפעל, פורום זה, לדבריו ישתף פעולה עם הפורום הקיים. בלהה גבעון, מנהלת עמותת נגב בר- קיימא ויוזמת הפורומים הביעה משאלה להקמת "מרכז" סביבתי משותף לדרום ים המלח ובו ישתתפו תושבי האזור ירדנים וישראלים, ידונו ויתמודדו עם נושאי הסביבה יחד.

פרסום ראשון :10/03/2008 21:49:40
עדכון אחרון :26/08/2009 09:53:39
עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה