תעשייה וסביבה

בשל הכורח במציאת פתרונות בני קיימא שיאפשרו פיתוח כלכלי מושכל, תעסוקה לתושבי הנגב, יחד עם הצורך בשמירת הסביבה תוך חיים בריאים ללא מפגעים, יזמה עמותת נגב בר- קיימא בשנת 2003, הקמת פורומים לאחריות סביבתית-קהילתית ביחד עם התעשייה הכימית בנגב אשר פיתחו דגם פעילות מיוחד לקידום והעצמת התושבים בנושא איכות הסביבה בישובים הבדואים בנגב ובשכונות ותיקות בבאר- שבע.

כיום פועלים בנגב עשרה פורומים יחד עם שנים עשר מפעלים, עמם מתקיים דיאלוג בשקיפות מלאה תוך אחריות סביבתית בין המפעלים והקהילה הסובבת. המפעלים הם: תרכובות ברום, מכתשים באר-שבע, מכתשים רמת חובב, טבע טק, החברה לשירותי איכות סביבה ואקוסול, המועצה התעשייתית רמת חובב, מפעלי ים המלח, גני הדס, כימאגיס ברמת חובב, פריקלאס ים המלח ורותם אמפרט.

פעילות זו היא היחידה מסוגה בעולם שבה הקהילה יחד עם התעשייה בונים מערכת אמון הדדית ופועלים בשקיפות תוך שיתוף למען הסביבה, דבר המקדם את הטיפול בבעיות איכות הסביבה, ומביא להישגים מרשימים בירידה ברמות הזיהום, בהשקעות בפתרונות טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם, בהדברות ובפתיחות אל הקהילה.

המפגשים עוסקים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה. כל פורום פותח בדווח שוטף אודות התקדמות המפעל בפתרונות סביבתיים בנושאי השפכים, איכות האוויר, מפגעי ריח והשפעות המפעל על סביבותיו. הפורום פועל בשקיפות מלאה, כל שאלה נענית באופן מעמיק וההתייחסות היא רצינית ביותר, הפורום עורך סיורים ופגישות במפעלים על מנת להתרשם ולהכיר את פעילותם, כמו כן מוזמנים ע"י הפורום מומחים בנושאים הקשורים לפעילות המפעל.

מפעל ים המלח הירדני מעוניין אף הוא בהקמת פורום ציבורי עם תושבי אזורו ופורום משותף לשני המפעלים יחד על מנת לקדם פרויקטים משותפים.

עד היום (מרץ 2010) התקיימו מעל 300 מפגשי פורומים בהם משתתפים מעל 250 תושבים ביניהם מהמובילים בתחום איכות הסביבה העושים כל זאת בהתנדבות, על חשבון זמנם, ועוד כ- 40 נציגי המפעלים, וזאת מלבד מפגשים כלליים בין מנהלי המפעלים וחברי הפורומים המעלים נושאים משותפים.
כל פורום נפגש אחת לחודשיים ובשנה אחת מתקיימים בממוצע בין חמשה לששה מפגשים בכל מפעל.

המודל החל בנגב ביזמת עמותת נגב בר- קיימא, יחד עם מפעל תרכובות ברום והתאחדות התעשיינים ביולי 2003, מאוחר יותר הצטרפו שאר המפעלים והמועצה התעשייתית רמת חובב. אנו רואים בפרומים אלה נדבך חשוב לפתרון הבעיות הסביבתיות ובניית אימון הדדי בין התעשייה לקהילה בנגב.

תהליך ההדברות והשקיפות המהווה דרך להתמודדות ציבורית שונה עם בעיות הסביבה, מהווה כר מחקרים מעניין וסטודנטים רבים, מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם, ביניהם לתארים מתקדמים, חוקרים ולומדים את התהליך.

תוצאות הניטור, היקפי ההשקעות בטכנולוגיות לטיפול במפגעים הסביבתיים והצבת הנושא הסביבתי בראש סדר העדיפויות של המפעלים מהווים הוכחה להשפעתה של ההדברות והשקיפות בין התושבים לתעשייה.
אין ספק כי תהליך זה מהווה דגם בו יש לפעול לשינוי התפיסה הסביבתית של המפעלים והיוצרת במפעלים את המודעות לאחריותם בשמירה על הסביבה.

 


עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה