תודה

תודה רבה  לשותפים לדרך  על התמיכה , על ההשתתפות, על העזרה ועל החיזוק ברגעים קשים.

                  עתיד הנגב  בידינו ויחד נוכל לשנות, עובדה, זה קורה בזכותכם!

תודה לעובדים המסורים, לועדים המנהלים בעשור האחרון, לחברי הפורומים, לפעילים, לאנשי השטח בישובים, לראשי הערים ובעלי התפקידים שללא הסיוע שלהם, ספק אם היינו מצליחם להניע את הפעילות, לתורמים, לקרנות, לאנשי התקשורת שמאמינים ומבינים את דרכנו ולכל מי שהנגב חשוב לו. 

עוד הרבה שנות פעילות נכונו לנו ויחד נצליח להפוך את הנגב לדוגמא להתנהלות סביבתית, אנחנו כבר בדרך לשם...

                                                                          שלכם, בלהה

עדכונים אחרונים
עמותת נגב בר קיימא
"נגב בר-קיימא" היא עמותה רשומה, שהוקמה בשנת 1998 מתוך הצורך בגיבוש עקרונות לתכנון ולפיתוח בר-קיימא בנגב ויישומם, דרך השפעה על מקבלי ההחלטות והציבור כולו.
גרסה להדפסה